Blåser nytt liv i NMT-450-nettet?

Det kan blåses nytt liv i NMT-450-nettet etter at Telenors konsesjon utløper i 2003.

Det kan blåses nytt liv i NMT-450-nettet etter at Telenors konsesjon utløper i 2003.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å utlyse ny konsesjon for NMT-450-nettet i 2002, går det fram av Stoltenberg-regjeringens forslag til budsjett. Telenor har sagt fra at NMT-nettet vil bli nedlagt fra utgangen av 2002.

- Egenskaper ved frekvensene i NMT-450 gjør at mobilkommunikasjonssystemer basert på disse frekvensene har den beste geografiske dekningen, skriver regjeringen i budsjettfremlegget.

Det er Post- og teletilsynet som forvaltningsorgan og reguleringsmyndighet som nok får det avgjørende ord i denne sammenheng. Budsjettforslaget for Post- og teletilsynet er på 169,3 millioner kroner - en økning på fem prosent sammenliknet med 2001 som hovedsakelig kommer som følge av merverdiavgift på tjenester og generell prisøkning.

- Post- og teletilsynet er inne i en prosess med fornyelse og effektivisering av virksomheten. Markedsmessige og teknologiske endringer i omgivelsene bidrar til at tilsynsarbeidet på post- og telesektorene i større grad må rette seg mot etterspørselssiden og til informasjonsarbeid overfor markedsaktører og forbrukere, heter det i budsjettforslaget.

Som følge av at det er ledige frekvenser i 900- og 1800-frekvensbåndet, blir det høsten 2001 lyst ut konsesjoner for utbygging av andre generasjons mobilsystem (GSM 900 og DCS 1800). Post- og teletilsynet og Samferdselsdepartementet har invitert til deltakelse i auksjon av disse frekvensene. Ved auksjon fastsetter myndighetene et sett med kriterier, blant annet krav til søkernes seriøsitet, kompetanse og økonomi. Konsesjonene tildeles den eller de av søkerne som oppfyller kriteriene og som er villige til å betale mest for konsesjonene.

Det er tildelt fire konsesjoner for å bygge ut og drive tredje generasjons mobilsystem (UMTS). Broadband Mobile, som var en av konsesjonsinnehaverne for UMTS, gikk konkurs i august 2001, og konsesjonen er trukket tilbake. Samferdselsdepartementet vil i samarbeid med Post- og teletilsynet forberede ny tildeling av den ledige konsesjonen for UMTS.

Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet vil også foreslå en ny lov om elektronisk kommunikasjon i 2002. Hensikten med forslaget er å styrke konkurransen i telemarkedene til beste for forbrukerne, heter det budsjettforslaget.

Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet er i ferd med å foreta en fullstendig gjennomgang av den nasjonale telereguleringen. Det legges til rette for et teknologinøytralt regelverk som tar høyde for konvergensutviklingen, står det i budsjettproposisjonen.

Til toppen