Ble ikke nektet utbytte likevel

Chess-eierne Idar Vollvik og Svein Johnsen ble ikke nektet å ta ut utbytte fra mobilselskapet Chess, slik Dagens Næringsliv skrev i dag.

"Eierne tok et utbytte på drøyt 17 millioner kroner fra Vollvik-gruppen for 2003. Det er således ikke korrekt det som fremkommer i Dagens Næringsliv om at DnB Nor stanset utbyttet til eierne", skriver Vollvik-gruppen i en melding.

I likhet med andre aksjonærer i Vollvik-Gruppen fikk Svein Johnsen og Idar Vollvik utbetalt utbytte. Hovedbankforbindelsen DnB Nor anbefalte imidlertid at hovedeierne Vollvik/Johnsen kanaliserte utbyttet inn i Vollvik-Gruppen for å tilføre tilstrekkelig kapital i relasjon til den forventede veksten i mobilselskapet Chess. Hovedeierne har således gitt utbyttet som et ansvarlig lån til Vollvik-gruppen.

Til toppen