Bli angiver med ny app

Varsle om «mistenkelig oppførsel», terror og graffiti.

Bli angiver med ny app
Overvåkningsregimets drøm? I USA tar man nå i bruk mobilapper for å melde inn mistenkelig aktivitet til myndighetene. Bilde: Gizmodo.com

Ny teknologi har det med å presse grenser, både i positiv og negativ forstand. Flere amerikanske delstater oppfordrer nå innbyggerne til å melde ifra om mistenkelig aktivitet via mobiltelefonen.

Angiver-app

Dette har selvsagt vært mulig å gjøre manuelt, men nå kommer mer automatiserte løsninger. Myndighetene i West Virginia har gitt ut en app kalt «Suspicious Activity Reporting», hvor observasjoner og mistanke kan formidles med noen enkle tastetrykk, og helt anonymt hvis ønskelig.

Tipseren kan legge ved bilder, GPS-koordinater eller angi adresse manuelt, og en nærmere beskrivelse av forholdet.

I USA blir publikum nå oppfordret til å sende inn tips om mistenkelig adferd via en mobilapp.
I USA blir publikum nå oppfordret til å sende inn tips om mistenkelig adferd via en mobilapp. Bilde: digi.no

Uten sammenligning for øvrig fungerer det altså omtrent som FiksGataMi, tjenesten der publikum kan melde til myndighetene om noe ganske annet, nemlig dårlig veistandard.

- Beskytter nabolaget

- Gjennom bruk av innovativ teknologi kan innbyggerne laste den ned gratis og bistå med å beskytte lokalsamfunnet. Slik assistanse gjør at viktig informasjon raskt kan komme til politimyndighetene, sier delstatens guvernør Earl Ray Tomblin i en pressemelding.

Rapportene i appen kan kategoriseres blant annet under merkelappene vold, narkotika, overgrep, tyveri, vandalisme og utplassering av mistenkelig utstyr med mer.

Bevisverdi

Og hele poenget blir nærmere angitt av utgiveren slik: Jo lenger tid det går fra du iakttar en handling til du beskriver det, jo mindre nøyaktig blir øyenvitneskildringen og følgelig bevisverdien. De understreker samtidig at applikasjonen ikke er en erstatning for nødanrop.

Programvaren er tilgjengelig i Apple App Store og til Android-plattformen gjennom Google Play Store, også for norske brukere.

digi.no har rettet en forespørsel både til justisdepartementet, fornyingsdepartementet (FAD) og Datatilsynet for å høre hva norske myndigheter synes om teknologi brukt på denne måten.

FAD ønsker ikke å kommentere denne saken, men spiller ballen videre til justisdepartementet, som foreløpig ikke har svart.

Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon er skeptisk til en slik mobilapp.

- Jeg er skeptisk. Det skal være en terskel for å melde ifra ting til politiet, sier Thon til digi.no. Han mener en enkel mobilapp og noen tastetrykk for å melde inn sine mistanker vil være å utvikle samfunnet i helt feil retning.

Vil ha flere publikumsobservasjoner

Inntil da kan vi minne om at fornyingsminister Rigmor Aasrud nylig ønsket å gjøre det lettere for innbyggerne å melde fra til forvaltningen med ny teknologi, riktignok med henvisning til hull i veibanen, feilskilting, ødelagt belysning og funn av sjeldne dyre- og plantearter.

Kilde:
Gizmodo

    Les også:

Les mer om: