Bli datakunstner du også

Kopier verden med Bryce 4 - eller kanskje mer spennende, lag din egen. Mulighetene i programmet virker nesten ubegrensede.

Kopier verden med Bryce 4 - eller kanskje mer spennende, lag din egen. Mulighetene i programmet virker nesten ubegrensede.

Bryce 4 er et svært omfattende program. For en bruker som undertegnede, som langt i fra er så veldig bevandret i grafikkprogrammenes verden, er programmet i begynnelsen overveldende. Men likevel tok det ikke mange minutter å lage bildet rett nedenfor. Mesteparten av tiden gikk da med til rendering av 3D-elementene i bildet.

Enkelt bilde laget i Bryce 4.

Men Bryce 4 kan langt bedre enn dette. På den ene av de to CD-ene som følger med, ligger det en rekke eksempler på hva som er mulig å lage med programvaren. Bildet nedenfor hører blant disse.

Bryce 4 fra MetaCreations er en applikasjon primært for å lage landskaper. Men programmet gjør det også mulig å sette andre objekter, for eksempel mennesker, inn i landskapene. Ved hjelp av programmet kan serier av bilder settes sammen til animasjonsfilmer.

Nytt i Bryce 4 er blant annet:

"Sky lab", en komponent som lar brukerne kontrollere alle attributter tilknyttet skyer. Brukeren kan lage egne typer skyer og nye skyeffekter.

Støtte for en rekke nye filformater, både i forbindelse med import og eksport av bilder.

Mulighet for å lage QuickTime VR-filmer.

Programmet finnes i både Mac- og Windows-utgave.

Prisen er 2370 eksklusiv mva. Oppgradering fra tidligere utgave koster 1100 kroner eksklusiv mva.

Er mer avansert bilde laget i Bryce 4

Brukergrensesnittet i Bryce 4 er litt uvant for en Windows-bruker. For med unntak av den vanlige menyraden øverst i vinduet, er resten av knappene, bryterne og menyene samlet rundt bildet man arbeider med. Her kan man blant mye annet snu og vende på objektene man kreerer, endre teksturer, lage nye teksturer, lage animasjoner og erodere fjellkjeder. Man kan lage skyer og vann, refleksjoner og solnedganger.
For å lage virkelig realistiske landskaper, må man antakelig ha mer erfaring og tålmodighet enn undertegnede. Men jeg synes likevel at Bryce 4 er intuitivt å bruke, men med et par unntak. Blant annet er det ikke helt enkelt å se hvilke lag i bildet som ligger øverst, slik at det ikke dekkes av andre.

Deler av brukergrensesnittet i Bryce 4

Til tross for det at bildet kontinuerlig blir vist i en ferdiggenerert utgave i det lille bildet øverst til venstre i brukergrensesnittet, er det ikke alltid like lett å se hvordan de forskjellige elementene blir plassert i forhold til hverandre. Heller ikke det å dreie på bildet var til mye hjelp.

Bryce 4 er altså et svært omfattende program som gir brukeren store muligheter til å lage bilder og animasjoner som er svært naturtro. Samtidig er programmet såpass omfattende at det vil ta brukerne en del tid for å oppdage alt de kan gjøre. Å bruke Bryce 4 er nesten som å være på oppdagelsesferd. Det er ikke så ofte at programvare kan gi slike gleder.

Til toppen