Bli en iverksetter!

En advarsel til alle som måtte lese denne artikkelen: Om du ikke skulle kjenne deg igjen i ett og alt, så fatt likevel mot. Du kan trene deg opp til å bli en iverksetter, selv om omstillingen kan være tøff. Spesielt fordi din kone/mann/samboer neppe vil kjenne deg igjen.

En advarsel til alle som måtte lese denne artikkelen: Om du ikke skulle kjenne deg igjen i ett og alt, så fatt likevel mot. Du kan trene deg opp til å bli en iverksetter, selv om omstillingen kan være tøff. Spesielt fordi din kone/mann/samboer neppe vil kjenne deg igjen.

Hva er en iverksetter?

En som lykkes, som har suksess. En som ikke kaster bort tiden og ikke bare lar ting skje. Planlegging er et nøkkelord, både på jobben og i privatlivet. Det settes mål, og aktiviteter som bringer en nærmere dette målet prioriteres.

Dagen starter med planlegging. Noen få minutter hver morgen for å få en mest mulig effektiv dag. Jevnlige møter med medarbeiderne er en selvfølge. Her vurderes status for ulike oppgaver i forhold til tidligere fastsatte mål. Det er for øvrig altfor typisk at tiltak som står svart på hvitt i møtereferater og notater IKKE blir iverksatt i norske bedrifter. En hovedårsak er at ingen overvåker gjennomføringen tilstrekkelig. Iverksetteren finnes ikke i ledelsen.

Møter holdes også med familien, selv om partner og barn kanskje ikke ser på det som møter, men mer som koselige familieråd. Tro ikke at iverksetteren må planlegge alt lang tid i forveien. Han eller hun er fleksibel nok til å ta ting på sparket. Derimot går bare en liten del av tiden med til brannslukking; det er rett og slett ikke nødvendig.

Vær offensiv!

Gjør som iverksetteren: Lag en offensiv vinnerplan for hver eneste dag. Samtidig som det nok finnes en backup-strategi for å håndtere avbrytelser og hastesaker.

Tingene blir gjort, selv med forstyrrelser. Enkelte hastesaker kan elimineres, andre kan man arbeide seg rundt. Etterpå går iverksetteren rett tilbake til den oppgaven som ble avbrutt. Når oppgavene er veldefinerte, går dette bra.

Telefonsamtaler stopper ikke automatisk arbeidet. Litt rydding på skrivebordet og noen notater på blokken skjer samtidig med både en og flere telefoner. Og for all del, telefonsamtaler skal være korte og saklige. Mer enn ti minutter er ingen telefonsamtale, men et møte!

Mens vi snakker om telefonsamtaler og møter: Finnes det noe som stjeler mer tid fra norsk næringsliv enn for lange telefonsamtaler og ditto møter? Mange ledere har et lite bevisst forhold til dette. For å si det rett ut: De er ikke iverksettere.

Gjør det nå!

Iverksettere gjør det nå. De legger ikke tilside saker for å ta dem senere. De tvinger seg ofte til å sette i gang nye prosjekter, og de vet at motivasjonen gjerne kommer først etter at arbeidet er startet. Skulle man vente til motivasjonen var der på forhånd, ble det kanskje ikke gjort noe det året...

Joda, en iverksetter vet å delegere. Og å følge opp uten å ta over. Godt utført arbeide av andre blir påskjønnet. Anerkjennende ord til en medarbeider kan føre til at en ny iverksetter er i emning. Uhyre positivt for ethvert firma.

Og det skrives. Tanker festes på papiret, gjerne via PC. Dette er en forutsetning for å få virkeliggjort sine tanker. Man må være strukturert nok til å ha orden og prioritere oppgaver, mennesker og ikke minst: Tiden.

Kaos i saksmappen?

Hvordan ser det ut i saksmappene dine etter at et oppdrag er utført? I mappen til iverksetteren er det orden, ting er der de skal være. Likevel er det ikke brukt mye tid på rutinearbeid, fordi rutinene er organisert slik at de kan utføres raskt. Ofte er bestemte tider avsatt til papirarbeid.

Men hvordan ser det ut inne i hodet til slike mennesker? Hva er det som driver dem? Ønske om penger, velstand og et godt borgerlig liv? Svaret ligger IKKE først og fremst i slike materielle ting. Drivkraften er primært selve oppgavens fullførelse. Derfor gjør også iverksettere ferdig sine prosjekter så raskt som mulig. Dette avspeiler seg videre i andre gjøremål: Bøker leveres tilbake på biblioteket straks de er lest, skjorten strykes raskt, bankkontoens saldo er alltid ajour.

Den gode lettelsen

"Evig eies kun det tapte", hevder Ibsen. Iverksettere sier heller: "Evig eies kun det fullførte". Den gode lettelsen over å være ferdig med noe har alle opplevd. Men ikke alle strever ubevisst og bevisst mot denne lettelsen i ett og alt. Iverksettere gjør det.

Lesere som ikke for lengst har falt av lasset på grunn av dårlig samvittighet, spør seg kanskje: Hvordan kan jeg bli en iverksetter, jeg som egentlig er en rotekopp?

Aller først: Gi deg selv et ærlig svar på om du har egenskaper i deg som gjør at du kan bli en iverksetter. Er du rimelig organisert i det du driver med? Er det kanskje ikke så mye som skal til før du blir en produktiv, effektiv person? Nær sagt uansett: Du kan lære deg opp!

Hva med fritiden din? Iverksettere bruker også den aktivt: Lærer nye språk, stimulerer litteraturinteressen med nye forfattere. I det hele tatt: Stimuler hjernen! Nye impulser kommer godt med på jobben i morgen.

Ja, begynn allerede i morgen. Start med å ha prosjektene dine lett tilgjengelige i stresskofferten. Godt å ha hvis du må vente på et eller annet sted i løpet av dagen eller må reise på kort varsel.

Sett deg mål. Arbeid etter en huskeliste som gjør at oppgavene blir ferdige. Raskt. Er du konsekvent i denne måten å arbeide på, kommer behovet for å ferdiggjøre etter hvert av seg selv. Dette er altså som før nevnt noe du kan trene deg opp i.

Og før du klikker deg videre. Ta en utskrift av denne siden. Legg den godt synlig i stresskofferten din. For du vil jo så gjerne.

En iverksetter er nemlig ingen stresskule, men en lykkeligere person.

Bare spør en av oss som har gjort noe med det.

Flere tips og råd av Gunnar Krogh-Tonning?Til toppen