Bli master i dataspill i Danmark

Norske IT-skoler møter konkurranse fra danskene som lokker med blant annet master i dataspill.

Norske IT-skoler møter konkurranse fra danskene som lokker med blant annet master i dataspill.

Kombinasjonen av spennende studieretninger, stor valgfrihet og et internasjonalt studiemiljø skal trekke de unge til byen på Nord-Jylland.

De siste årene er antallet av norske studenter på danske universiteter vokst. Bare i 2003 valgte 700 unge fra Norge å reise til Danmark for å studere. Flere velger IKT-fag over tre til fem år som gir enten bachelorgrad eller sivilingeniørtittel.

Fra høsten 2004 er det blant annet mulig å ta en master i dataspill på Aalborg universitet. Adgangskravet er en treårig bachelorutdannelse i datateknologi eller programvareutvikling.

I dataspill skal studenten oppnå forståelse både for programmering, design og innhold. Studieveileder Pelle Hansen ved Aalborg universitet forteller at en tidligere student var med på å lage animasjonsfilmen til Ringenes Herre.

Hansen antyder rundt 25 norske studenter i snitt som studerer ved Aalborg universitet.

Universitetet tilbyr også IT og kommunikasjon med et fremmedspråk. Studenten kan kombinere fransk, engelsk, spansk eller tysk med det seneste innen informasjonsteknologi.

- Vi ser at dette studiet kan spesielt være interessant for PR. Studiet åpner for kommunikasjonsformer som spenner fra fagjournalistikk og webbasert PR basert på kunnskap fra DTP, database og web-redigeringsprogrammer, sier Pelle Hansen.

Aalborg universitet tilbyr i tillegg sivilingeniørgrad innen elektronikk og datateknologi og informatikk og datalogi.

Aalborg er en av Danmarks største studiebyer. Byen har 162.000 innbyggere, hvorav 11.000 studerer på Aalborg universitet.

Til toppen