Bli nettbruker - få billigere strøm, forsikring og telefon

Selv om Internett stadig er å betrakte som en dårlig motorvei med fartsdumper, er det flere aktører som benytter nettet til å få fart på forbrukerne. Nå slår A-pressens Norsk Familieøkonomi og Venture Partners Mass Market seg sammen for å kapre kollektivavtaler på strøm, forsikring og telefoni på vegne av internettbrukerne.

Selv om Internett stadig er å betrakte som en dårlig motorvei med fartsdumper, er det flere aktører som benytter nettet til å få fart på forbrukerne. Nå slår A-pressens Norsk Familieøkonomi og Venture Partners Mass Market seg sammen for å kapre kollektivavtaler på strøm, forsikring og telefoni på vegne av internettbrukerne.

- Norske bedrifter og husholdninger betaler for mye i forsikring, slår de to aktørene fast i en felles pressemelding. Rådgivingstjenesten Norsk Familieøkonomi og den internettbaserte medlemsorganisasjonen MassMarket slår seg nå sammen for å sikre seg de beste tilbudene på markedet.

CoShopper og svenske LetBuyIt har lansert liknende konsepter på det norske markedet hvor medlemmene får rabatt på ettertraktede produkter som for eksempel datamaskiner. CoShopper har tidligere sagt til digi.no at de satser på å utvide porteføljen til blant annet strøm og forsikring.

Norsk Familieøkonomi, som holder til på Jæren, er eid av A-pressen (33,33 prosent), Skaufoss og de ansatte selv. De har blant annet fungert som en fast underleverandør til forbrukerprogrammet "TV 2 - Hjelper deg".

Tjenesten, som både publiserer i magasin og på web, henvender seg til privatpersoner. Selskapet har et sted mellom 12.000 og 13.000 medlemmer.

Men nå skal også bedrifter få adgang til for eksempel billige forsikringer som er forhandlet fram. Dette selskapet er eid av gründerne Espen Johnsen (37 prosent) og Kurt Jan Jensen (13 prosent). Dessuten sitter Venture Partners Multimedia med 25 prosent.

- MassMarket driver innkjøpsarbeid og samfakturering for små og mellomstore bedrifter i Norge, sier daglig leder Trond Aas i en pressemelding. MassMarket hevder selv at de gjennom kollektivt press og administrasjon kan tilby besparelser på 15-40 prosent på samlede kostnader i forhold til ordinære priser.

- Vi sørger årlig for vesentlige besparelser på leveranser til medlemsbedriftene. Mange av våre medlemmer har etterspurt et godt forsikringstilbud til bedriften. men de ønsker også et tilbud som vil bidra til å redusere de ansattes kostnader i hjemmet. Gjennom sammenslåingen kan vi nå imøtekomme dette, sier Aas.

MassMarket viser til at det koster mellom 300 og 1.000 kroner å behandle en inngående faktura, skjulte kostnader som ikke vises i noe regnskap. Det internettbaserte selskapet mener at medlemmene ved å la MassMarket ta seg av alle fakturaer sparer kostnader rundt kontroll, attestasjon, anvisning, purring, bokføring og liknende.

MassMarket tar seg i dag av fakturaer rundt strøm og telefoni og sender én månedlig samlefaktura til bedriftskundene.

Trond Aas kommer fra konsulentselskapet McKinsey og Luis Paulsen (eks Geelmuyden.Kiese) og Mats Gyve som er tidligere salgssjef i Jobshop/StepStone er også nye i MassMarket.

- Vi lanserte første versjon på web mot slutten av 1998, og vi har drevet med prøvesalg fram til nå, sier Aas til digi.no. Han opplyser at de foreløpig har avtaler med syv-åtte aktører på bedriftssiden.

Bedriftene betaler 1.000 kroner for innmelding pluss en administrasjonsavgift til MassMarket, mens Norsk Familieøkonomi har en pris på 490 kroner for hele familien, noe som inkluderer både magasinet og en rågivningstjeneste.

Det nye selskapet vil ha kontorer på Bryne, på Finnsnes i Troms og i Oslo. Til sammen vil det bli 25 ansatte som skal drive kostnadsreduserende rådgiving.

- Vi ser åpenbare synergier når vi nå går sammen. Vi har samme type produkter, og vi går inn på privatsiden, mens Norsk Familieøkonomi får tilførsel av bedrifter. Vi unngår dermed konkurransen oss i mellom, sier Aas.

- Vi vil snart kunne distribuere forsikringsprodukter til langt bedre betingelser enn det som er normalt å oppnå i dag, sier daglig leder Terje Hamre i Norsk Familieøkonomi i en pressemelding.

- Det er viktig å være partner i privatøkonomien. Hvis du skal bytte forsikring, vil vi være markedsovervåker. Norsk Familiøkonomi var forøvrig de første som bragte renteoversikter og strømoversikter ut til folket, sier Trond Aas til digi.no.

- De store aktørene har lenge klart å skape inntrykk av at det er vanskelig, for ikke å si umulig, å redusere prisene på forsikringsproduktene. Overdekning er vanlig. Produktene er vanskelige å sammenlikne, og mange betaler langt mer enn de trenger, hevder Hamre, som hevder at Internett muliggjør en mer effektiv og rimeligere distribusjon.

Til toppen