Bli rik på opsjoner

Nå kan du handle opsjoner via Internett. Den nyetablerte nettmegleren NordNet satser på å tiltrekke seg kunder ved lav kurtasje.

Nå kan du handle opsjoner via Internett. Den nyetablerte nettmegleren NordNet satser på å tiltrekke seg kunder ved lav kurtasje.

Det var i januar at den svenske nettmegleren NordNet Norge etablerte seg med egen web-site i Norge. Nå har de også kommet i gang med opsjonshandel via Internett, både på Oslo Børs og på OM-Stockholmbørsen.

- Vi merker stor pågang og interesse for opsjonshandel, sier daglig leder Øystein Lode til digitoday. - Når vi kan bekrefte at vi faktisk er i gang med opsjonshandel, synes de fleste dette er glimrende. Forhåpentligvis kan dette bidra til økt interesse for opsjonshandel, og på sikt også bedre likviditeten i dette markedet.

De som har kjennskap til opsjonsmarkedet, vet at dette preges av forholdsvis liten likviditet. Liten likviditet slår ut i stor spread mellom kjøper- og selgerkurs, noe som innebærer økte kostnader for den enkelte trader. Likevel bør opsjoner være et glimrende instrument for de som har kjennskap til hvordan opsjoner prises og fungerer.

NordNet tar 0,60 prosent kurtasje for opsjonshandel, minimum 80 kroner, maksimum 450 kroner (opp til 500.000, deretter 0,06 prosent). I tillegg kommer clearingavgifter.

Du kan lese mer om opsjonshandel på digitodays søstertjeneste Aksjeforum:
Bli rik på nedgang
Fordeler og ulemper ved å handle opsjoner på nettet
Interessert i opsjoner?

Til toppen