Blinde gis bedre tilgang til Word-dokumenter

Et kommende tillegg til Microsoft Word skal gjøre Open XML tilgjengelig for blinde.

Blinde gis bedre tilgang til Word-dokumenter

Et kommende tillegg til Microsoft Word skal gjøre Open XML tilgjengelig for blinde.

Microsoft kunngjorde i dag at selskapet i samarbeid med Digital Accessible Information System (DAISY) Consortium har etablert et åpen kildekodebasert utviklingsprosjekt som skal gjøre det mulig for blinde og andre som har vanskeligheter med å lese vanlig tekst å kunne konvertere Word-dokumenter basert på Open XML-formatet til Daisy XML, en globalt anerkjent standard for å lese og publisere navigerbart multimedieinnhold.

I flere tiår har det eksistert teknologier for å gjøre tekst på PC-er lettere tilgjengelige for brukere med synshemminger eller lesevansker. Dette inkluderer skjermlesere, forstørret utskift, gjenbrukbar blindeskrift og tekst-til-tale-synthesizere. Men disse verktøyene kan ikke hjelpe brukeren med å navigere visuelt i komplekse sideoppsett, noe som stadig blir mer vanlig.

Daisy-publikasjoner gjør det mulig å navigere raskt ved hjelp av titler og sidenummer, samt å bruke indekser og referanser, alt med korrekt ordnet og synkronisert lyd og tekst.

- Som leder for det internasjonalt anerkjente talsrøret for blinde og synshemmede mennesker i hele verden, og som leser av Daisy-bøker. mener jeg at dette prosjektet representerer et gjennombrudd for meg, både personlig og profesjonelt, sier Penny Hartin, leder for World Blind Union, i en pressemelding.

- Muligheten til å gjøre høyt funksjonelt innhold tilgjengelig på PC-skjermer over hele verden er kritisk, og denne Open XML to Daisy XML-oversetteren for Microsoft Office Word er et betydelig skritt på veien mot det målet, sier Hartin.

Konverteringsverktøyet vil tilbys som et tillegg til Word XP, 2003 og 2007. Den vil bli gjort tilgjengelig i begynnelsen av 2008 på denne siden.

Til toppen