JUSS OG SAMFUNN

Blinde varsler søksmål mot Olympics.com

Det er varslet søksmål mot Sydney OLs offisielle nettsted fordi det ennå ikke er tilrettelagt for synshemmede. - Helt eksepsjonelt å fokusere på slikt, sier Morten Tollefsen til digitoday.no.

15. sep. 2000 - 11:51

Morten Tollefsen er kjent for sitt mangeårige engasjement for å gjøre IT-systemer tilgjengelige for synshemmede. Ved siden av sin jobb som overingeniør i Oslo kommune, er han engasjert i det lille konsulentselskapet MediaLT som har IT-systemer og funksjonshemming som spesialitet - og som har tatt på seg oppdraget å kvalitetssikre IT-tjenesten til vinter-Paralympics i Salt Lake City i 2002, slik at også funksjonshemmede får glede av det.

- Det er slett ikke vanlig at nettsteder til idrettsarrangementer legges til rette for synshemmede. Ikke engang Paralympics har hatt nettsteder som synshemmede har kunnet følge med på. At det nå endelig rettes fokus på nettstedet til Sydney OL for å følge denne tradisjonen, er helt eksepsjonelt.

Tollefsen mener noe av problemet ligger i arrangørenes sterke fokusering på logoer og design. Dette gir seg utslag i særegen grafikk, og det er vanskelig å følge retningslinjene når tjenesten skal være synlig for ikke-seende.

- Dette er en lang diskusjon, og det kan hende løsningen blir et helt alternativt grensesnitt, framfor en enklere form for tilrettelegging.

Blindebråket i Sydney startet i juni fjor da Bruce Maguire, selv synshemmet, klaget til Sydney OLs organisasjonskomite SOCOG over at det offisielle nettstedet ikke fulgte retningslinjene fra det internasjonale standardiseringsorganet World Wide Web Consortium (W3C), der alminnelig tilgang for synshemmede er et viktig prinsipp. Maguire mente at SOCOG ikke kunne være bekjent av å diskriminere funksjonshemmede.

digitoday fokuserer på Sydney-OL:


Blinde varsler søksmål mot Olympics.com
6,5 milliarder hits forventes på Olympics.com
Slik er de offisielle nettsidene
Videorobot skal ta OL-pirater
Den ene som slapp unna...
IOC tester 'trygg' TV-overføring på nett

Organisasjonskomiteen avviste klagen. Begrunnelsen slo på stortromme: Tilrettelegging for synshemmede ville kreve så store endringer at nettstedets eksistens kunne settes på spill. Kostnadene ble anslått til to millioner australske dollar (5,2 millioner kroner), og arbeidsinnsatsen til 368 dager.

Maguire tok saken opp med Australias offisielle kommisjon for menneskerettigheter og likestilling (Human Rights and Equal Opportunity Commissjon, HEREOC). Avgjørelsen der kom først 24. august i år, men den kom godt. Organisasjonskomiteens påstander om kostnader og arbeidsinnsats ble blankt avvist. Maguires anslag på 30.000 til 40.000 australske dollar (150.000 til 210.000 norske kroner) ble lagt til grunn for et pålegg til komiteen om å sørge for full tilrettelegging innen lekenes offisielle åpning 15. september.

Organisasjonskomiteen svarte at den ville følge pålegget så langt som mulig, men advarte at arbeidet ikke ville kunne fullføres innen 15. september. Komiteen viste også til IBM som er ansvarlig for alle IT-tjenestene under Sydney OL. IBM sier det ikke er mulig å etterkomme kravet om at alle resultattabellene skal være lesbare i sanntid for synshemmede.

Ifølge Tollefsen er slike begrunnelser velkjente, men uholdbare.

- Alle resultater lagres som tall i tabeller. Det er ikke noe problem å vise dem på web slik at også synshemmede kan "se" dem.

Maguire sier han tolker avgjørelsen som bevisst og forsettlig diskriminering.

Menneskerettighets og likestillingskommisjonen HEREOC sier den vil be Maguire bidra til å oppsummere hvordan Olympics.com ble tilrettelagt for synshemmede når lekene er over, og deretter være med på et felles søksmål dersom tilretteleggingen ikke har vært fullverdig.

Organisasjonskomiteen har ingen kommentarer til denne trusselen. Men det heter nå at "Sydney 2000 har forpliktet seg til å sikre synshemmede tilgang til så mye som mulig av nettstedet der dette kan oppnås på en betimelig og kostnadseffektiv måte."

HEREOC ble opprettet i 1986 for å overse ny lovgivning om menneskerettigheter og likestilling. Kommisjonen har spilt en rolle i Australias nyvunnede bevissthet om at også urbefolkningen har krav på alminnelige rettigheter. I 1992 fikk kommisjonen også oppgaver i tilknytning til en egen lov mot diskriminering av funksjonshemmede, Disability Discrimination Act.

IT-verdenens manglende bevissthet for funksjonshemmedes situasjon gjenspeiles dessverre også i våre spalter. Men les også:


yaTack tilbyr spesial-shopping for funksjonshemmede

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.