Blir det mindre attraktivt å være toppleder i fremtiden?

Tidligere konsernsjef i Kværner, Erik Tønseth, tror det blir mindre attraktivt å være toppleder i fremtiden. Hodejeger Gunnar Krogh-Tonning tror det ikke. Han tror derimot det blir behov for en annen type toppledere i fremtiden.

Tidligere konsernsjef i Kværner, Erik Tønseth, tror det blir mindre attraktivt å være toppleder i fremtiden. Hodejeger Gunnar Krogh-Tonning tror det ikke. Han tror derimot det blir behov for en annen type toppledere i fremtiden.

Tidligere konsernsjef i Kværner, Erik Tønseth, har én bekymring: Han frykter for at det blir mindre og mindre attraktivt å være toppleder i Norge.

Tønseth ga uttrykk for dette da han tirsdag 7. desember entret talerstolen i Den Polytekniske Forening. Teamet for talen var "hvordan bør konserner styres, og hvordan blir de faktisk styrt".

Vi har forståelse for at Tønseth etter hvert syntes det ble tøft å være konsernsjef, selv om han understreket at han ikke snakket om sine egne erfaringer fra Kværner. Imidlertid føyde han til at det var lov å lese mellom linjene, og da man jo tenke seg...

Blir det så mindre og mindre attraktivt å sitte på toppen, slik Tønseth mener? Jeg tror ikke det. Derimot tror jeg vi trenger en annen type toppledere i det nye tusenåret. Ledere som ikke erter på seg hovedtillitsvalgte ved å akseptere høyere lønn enn norsk folkevett synes er sunt. Look to Hermansen.

En snusfornuftig holdning? En umulighet i en fremtid hvor norske toppledere må ligge på et godt internasjonalt lønnsnivå?

Jeg vil si tvert i mot.

Norge prøver jo å lede utviklingen på andre områder, f.eks. innen fredsmegling. Kanskje toppledere skulle tilstrebe fred blant fotfolket ved å moderere seg litt?

Flere av Krogh-Tonnings kommentarer?


Hva skal til for å bytte jobb?
Utseendet betyr noe
Å rekruttere IT-ledere er nesten som å plukke multer...

Til toppen