Blir idrettens fremste IKT-partner

Bjørn Eilertsen og Amende har fått et gjennombrudd i Norges idrettsforbund.

Blir idrettens fremste IKT-partner

Bjørn Eilertsen og Amende har fått et gjennombrudd i Norges idrettsforbund.

Det ett år gamle konsulentselskapet Amende har inngått det de beskriver som en omfattende og langsiktig avtale med Norges idrettsforbund (NIF) og olympiske og paraolympiske komite, går det fram av en pressemelding: De er valgt av NIF som «ledende systemutviklings- og rådgivningspartner for de større sentrale og strategisk viktige IKT-prosjektene innen norsk idrett», i en tid da NIF oppgraderer hele sin iddrettsadministrative systemportefølje.

– Avtalen med NIF er til nå vår største enkeltkontrakt hvor vi leverer både rådgivnings- og utviklingstjenester. Idrett er en av våre hovedsektorer og en kontrakt av en slik størrelse er å regne som et gjennombrudd for oss, sier administrerende direktør Bjørn Eilertsen.

Samarbeidet mellom NIF og Amende vil strekke seg over flere år. Den sentrale utfordringen er å utvikle og innføre et nytt kjernesystem for et stort antall brukere og organisasjoner med ulike behov. Videre vil Amende være aktivt involvert i å forvalte vedlikehold og videreutviklingen av eksisterende produkt- og applikasjonsportefølje, samt kompetanse- og fagansvar for nøkkelpersonell i NIFs egen organisasjon, heter det.

Til toppen