Blir ikke straffet for kopiering på nett

Universitetets ledelse er overrasket over at stipendiatene slapp unna juksestempelet.

Blir ikke straffet for kopiering på nett

Universitetets ledelse er overrasket over at stipendiatene slapp unna juksestempelet.

Skolejuks begrenser seg ikke lenger til en beskjeden lapp i penalet. De vanligste kildene i dag er Internett. På Internett kan studenter hente ferdigskrevne hjemmetentamener og stiler. Materialet er ofte inndelt i emner og sortert etter karakter.

Det gjelder også på høyere nivå. På onsdag skrev Aftenposten om 11 doktorgradsstipendiater ved medisinsk fakultet som var mistenkt for juks på en hjemmeeksamen i forskningsetikk.

Samme dag møtte universitetets sentrale klagenemnd som konkluderte med at stipendiatene ikke hadde jukset.

Det var sensor som fattet mistanke da han rettet hjemmeeksamen i det obligatoriske forskerkurset «Theory of science and research ethics for health care professionals».

Klagenemnda er uavhengig av universitetet, og konkluderte med at det var en sterkt varierende grad av henvisning og sitering i oppgavene. Dessuten var fem av stipendiatene kinesere som bare har vært i Norge en kort stund. På skjema de signerte var det henvist til regler som kun var på norsk.

Det krever forsett eller grov uaktsomhet for å bli tatt i juks som kan resultere i utestengelse i ett eller flere semestre. Nemnda mener at reglene for hjemmeeksamen ikke kan ha vært gjort tilstrekkelig kjent for studentene, ettersom så mange som 11 av 55 har misforstått.

Til toppen