Blir Internettet smalere?

Internettet oppfattes av mange som et demokratisk, nesten anarkistisk, medium hvor det er billig å publisere sine ytringer eller etablere seg med næringsvirksomhet. Men en ny undersøkelse fra Jupiter Media Matrix bør være et solid varsku om at kampen om brukernes oppmerksomhet blir langt tøffere, advarer Håkon Styri.

Det kan bli en betydelig kostnad å beholde sin markedsposisjon, for ikke å snakke om nyetableringer, og tyngdepunktet flytter seg fra teknologi mot markedsføring.

Statistikken baserer seg på brukere i USA, men den varsler nok om en trend som også gjelder i Norge. Det er også viktig å være oppmerksom på at tallene ikke bare gjelder bruk av web, også e-post og prateprogram er tatt med.

USA: 4 dominerer

Fra mars 1999 til mars 2001 har nettbruken i USA økt fra 50 til 107 milliarder minutter, men antall virksomheter som kontrollerer 50 prosent av tiden har gått ned fra 11 til 4.

Den største aktøren er AOL Time Warner som kontrollerer 32 prosent av tiden. De tre andre er Microsoft, Yahoo! og Napster. De neste 10 prosentene av brukernes tid kontrolleres av 10 virksomheter. Det vil si at 60 prosent at tiden kontrolleres av 14 virksomheter.

Vi bruker mer tid hos færre aktører, og AOL Time Warner er en medievirksomhet med betydelig makt på Internettet.

Nå bør det selvsagt nevnes at 2/3 av tiden AOL kontrollerer, brukes til kommunikasjonstjenester: e-post, meldingstjenetster, pratetjenester og liknende. Likevel, nesten en tredjedel av brukernes tid på nettet brukes hos én enkelt medievirksomhet.

En konsekvens av dette er at de smale portalene kan få det ganske tungt framover. E-handel er et eksempel. Forbrukerne ønsker først og fremst produkter og tjenester. De vil ikke bruke tid hos mellomledd. De foretrekker aktører de allerede kjenner, aktører som har opparbeidet seg tillit. Nettbutikkene må velge sine portaler med omhu.

Pressemelding fra Jupiter Medias Metrix finner du på denne siden.

Les mer om: