Blir IT overtatt av markedsførere?

Henrik Jansson i Adobe reflekterer rundt en spådom fra analyseselskapet Gartner.

Blir IT overtatt av markedsførere?
Økt bruk av digitalt innhold gjør det påkrevet å satse mer på digital markedsføring. Utviklingen tyder på at bedrifters markedsføringsavdelinger står for større IT-investeringer enn IT-avdelingene. Bildet viser bruk av nettbrettet Kindle Fire. Bilde: Amazon.com
Henrik Jansson er Sales Director i Adobe Digital Marketing
Henrik Jansson er Sales Director i Adobe Digital Marketing

I 2017 vil markedsføringsavdelinger benytte mer penger på IT enn IT-avdelingene selv, heter det i en rapport fra analyseselskapet Gartner: By 2017 the CMO will Spend More on IT Than the CIO.

Markedsavdelingene kommer fortsatt til å øke investeringene i markedsrelaterte IT-løsninger, og teknologi kommer til å utgjøre en stadig større post på markedsbudsjettene, samtidig som markedsavdelingen får stadig mer innflytelse på beslutninger foretatt i IT-avdelingen. Videre viser en analyse fra Gartner at beslutningstyngden i forbindelse med IT-investeringer, vil flytte seg fra IT-avdelingen til å være dominert av markedsavdelingen.

IT er blitt markedsførernes hjertebarn, og vi er overbevisste om at markedsansvarlig vil i de neste fem årene benytte mer penger på IT enn virksomhetens IT-ansvarlig, ettersom det blant annet er en stor etterspørsel etter avanserte og integrerte systemer som kan støtte opp om og styrke virksomhetens satsning på digitale plattformer.

De siste to årene alene har markedsbudsjettene vokst omkring 8,3 prosent og en stor del av veksten kan tilskrives markedsanalyser. Bedrifter benytter nå omkring 5,7 prosent av egne markedsbudsjetter på analyser og det tallet forventes å stige til 9,1 prosent i løpet av de neste tre årene.

Big data gir økt treffsikkerhet
Den økte IT-satsningen kan sees i sammenheng med økt fokus på «big data». «Big data» gjør slutt på den uendelige diskusjonen om markedskampanjer og andre kreative påfunn skaper den nødvendige effekten – ved å gå «vitenskapelig» til verks og gi alle svarene. Virket kampanjen? Ja, det vet vi fra målingene. Kan vi gjenta den? Ja, fordi vi ved hvordan kampanjen fungerte, hva som virket og hva som ikke virket så godt. Alt er med andre ord gjennomanalysert.

Ifølge Gartner kontrollerer marketing i dag mellom 30 og 50 prosent av all programvare til markedsføring. I snitt står markedsavdelingen for 30 prosent av alle investeringer i markedsrelatert IT og har i tillegg innflytelse på opp mot halvparten av markedsrelaterte IT-investeringer. Det er foreløpig ingen tegn på at denne utviklingen vil stoppe opp.

Parallelt har markedsførere innsett at sosiale medier har flyttet marketing fra en engangs- og kampanjedrevet tankegang til å være en integrert del av den overordnede forretningsstrategien.

Konvergens mellom marketing og teknologi er fremdeles i startfasen. Hvem hadde for få år tilbake forestilt seg at et varemerkes suksess avhenger av, hvor godt man håndterer et nærmest uendelig nettverk av relasjoner og interaksjoner? I dag er det nøkkelen til god kunderelasjon. Samtidig er den rette infrastrukturen nøkkelen til god informasjonsdistribusjon og navet i fremtidens markedsinnsats.

På sikt betyr dette at marketing vil få en økt strategisk rolle, som leder av et tverrfaglig team, som i fremtiden kommer til å treffe beslutninger om IT-investeringer – og dermed unngå at man blir tvunget til å benytte løsninger som kun IT-avdelingen foretrekker.

Les mer om: