Blir røykfri på Internett

Mange har klart å slutte å røyke etter å ha logget seg på Internett.

Mange har klart å slutte å røyke etter å ha logget seg på Internett.

Omtrent en av fire nordmenn røyker, mens stadig flere bruker Internett for å bli

kvitt røyksuget og forlenge livet. På nettstedet www.slutta.no kan man gjøre akkurat

det, og brukerne er godt fornøyde, viser en fersk undersøkelse.

Med røykesluttprogrammet «Opptur» på Internett har programmet gitt 865.420 røykfrie dager for flere tusen brukere.

Halvparten er røykfrie etter en måned.

Doktorgradsstipendiat Silje Camilla Wangberg ved Nasjonalt senter for telemedisin (NST) har nettopp gjennomført en ny studie på hvor effektivt dette røykeslutt-tilbudet er.

Det viser seg at over 50 prosent av de drøyt 1100 brukerne som svarte var røykfrie i

7 dager eller mer etter å ha fulgt røykesluttprogrammet Opptur i en måned. Og

effekten, den ser ut til å vare også etter denne første fasen.

- Det ser ut som tilbudet har hatt god effekt for folk som vil bli uavhengig av røyken,

sammenlignet med mer tradisjonelle metoder eller det å slutte på egen hånd. Av

de som prøver å slutte uten hjelp er det ofte ikke mer enn 2-10 prosent som klarer det,

forteller Wangberg.

Til toppen