Blir sin egen systemintegrator

– Dette er kanskje Europas mest spennende IT-arbeidsplass, sier NAV-topp.

Blir sin egen systemintegrator
NAVs IKT-direktør, Nina Aulie, ble en av budsjettvinnerne for 2013. Nå skal en rekke nye medarbeidere rekrutteres. Det trenger NAV, som har bestemt seg for å bli sin egen systemintegrator.Her er Aulie avbildet fra talerstolen da digi.no arrangerte Toppmøte Offentlig sektor tidligere i år. Bilde: Per Ervland

I forslaget til statsbudsjett for 2013 var NAV en av vinnerne. Etaten, som forvalter rundt en tredjedel av statens utgifter hvert år, fikk over 735 millioner kroner. Dette skal være med på å gjennomføre en av de største og mest omfattende fornyingsprosessene i norsk offentlig sektor.

Regjeringen signaliserte tidligere i år at de skulle bruke 3,3 milliarder kroner på å fornye deler av systemløsningene i NAV. Regjeringens egen digitaliseringsstrategi spiller også tett inn i løsningene til NAV.

Med andre ord: En vesentlig del av digitaliseringen av offentlig sektor er avhengig av at NAV går foran.

Vil integrere selv

Samtidig kjører NAV store annonser i landets aviser der de annonserer etter IT-kompetanse. Hva skal NAV gjøre med pengene og de mange folkene de skal ansette?

NAV er en gigant i offentlig sektor: De betaler ut dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, for å nevne noe. Alle landets innbyggere er brukere. Da reformen som skapte NAV ble gjennomført innså man raskt at IT var helt sentral for å få denne giganten til å virke.

Samtidig som etaten må fornyes, og nye verktøy skal innfases, er svært mange mennesker avhengig av at NAV fungerer som normalt hver dag. For å sikre dette har NAV valgt å bli sin egen IT-systemintegrator.

– Vi har svært mange løsninger integrert i hverandre og som alle skal understøtte de prosessene som gjør at vi leverer våre tjenester. Da mener jeg at det er nødvendig å ha riktig kompetanse på dette i eget hus. Det er nødvendig for å beholde forretningsforståelsen, sier Aulie til digi.no. Men hun ser at dette ikke betyr at de ikke trenger bistand.

Stor kunde

NAV er en storkjøper av systemforvaltning og -utvikling. De har avtaler med blant annet Bekk, Computas, Accenture og Capgemini på dette. De har svært mange av de store IT-selskapene som leverandører. NAV har også valgt en sentral rådgiver som skal bistå etaten med å utvikle den interne systemintegrasjonen. Hvem som har fått dette oppdraget er enda ikke offentliggjort, men det er en betydelig kontrakt.

Målene for IT i NAV er blant annet at brukerne skal ha tilgang på pålitelige og brukervennlige tjenester på nett og telefon, med oppdatert informasjon om egne saker. IT-løsningene skal også sørge for at arbeidet som utføres i NAV skjer effektivt og korrekt.

– Helt i front

Et viktig steg har vært NAVs nettbaserte pensjonsløsning, Din pensjon, som vant en anerkjent pris i USA. Dessuten har NAV vært tidlig ute med å bruke virtualisering og nettsky-teknologi for å utvikle og teste nye løsninger.

– Dette er hovedgrep som gjør at vi beveger oss på en forsvarlig måte og er helt i front, sier Aulie til digi.no.

Skal ansette

Men for å utvikle flere slike tjenester trenger NAV kompetent personell. I dag teller Aulies avdeling mellom 400 og 450 personer. Det er et tall som skal vokse fremover, selv om Aulie ikke vil tallfeste hvor mange de skal ansette.

– Dette er av de mest spennende IT-arbeidsplassene i Europa. Her er det enorme muligheter for å være med å digitalisere samfunnet, og man går helt i kjernen på problemstillingene, sier Aulie til digi.no.

– Blant annet vil vi satse mye på grensesnittene mot andre etater. Et eksempel er at vi nettopp signerte en avtale med Lånekassen, som gjør at man slipper å forholde seg til både oss og dem når om en må be om dokumentasjon for rentefritak, sier Aulie.

    Les også:

Les mer om: