Blodrød multimedia i Schibsted

Schibsted-konsernet har brent av 58,5 millioner kroner på multimedia-satsingen hittil i år. Nå øker de tapsforventningene fra 100 til 160 millioner kroner for året under ett. Samtidig får divisjonen en egen konserndirektør.

- Vi regner med at driftsunderskuddet i multimedia-divisjonen blir 160 millioner kroner i år, sa konsernsjef Kjell Aamot i Schibsted ASA under resultatpresentasjonen i Oslo tirsdag kveld.

Selskapet har tidligere varslet et underskudd på 100 millioner for divisjonen. Bakgrunnen for nedjusteringen er knyttet til 20-25 millioner kroner i lavere annonseinntekter enn ventet, rundt 20 millioner kroner i restruktureringskostnader i Sverige og ekstra kostnader til økt satsing på bokhandel på nettet og byguide i København.

Aamot står fast ved at tapene man nå ser på multimedia-området ikke er avskrekkende i forhold til de langsiktige utsiktene for denne delen av virksomheten. Han gjentar også at tapene er høyere enn forventet, at ting tar lenger tid enn de hadde trodd og at det er mye som kunne vært gjort annerledes.

En overarbeidet konserndirektør Birger Magnus har i løpet av det siste halve året fått ytterligere et par aviser i sin portefølje (i Estland og Sverige). Sammen med økt satsing på multimedia medfører dette at Kjell Aamot har utnevnt konserndirektør for økonomi og finans, Sverre Munck, til konserndirektør for multimediasatsingen. Det er foreløpig ikke utpekt noen erstatter for Munck i hans nåværende stilling.

Aamot forteller også at Schibsted vil ta en full gjennomgang av strategien for multimedia i løpet av neste kvartal. Tidsperspektivet på vurderingen skal være tre til fem år og det er en målsetting at konsernets eksponering innen multimedia tilpasses veksttakten i annonsemarkedet. Schibsted forventer at det inngås avtaler på et online-klubb-konsept i nær fremtid.

Scandinavia Online (SOL) i Norge har tapt 35 millioner kroner av en omsetning på 40 millioner kroner i første halvår. Schibsteds andel i dette tapet er 21,1 millioner kroner. Disse tallene inneholder imidlertid også tall fra blant annet Neo Interaktiv og SOL Børs hvor SOL AS har eierandeler. Det er verdt å merke seg at SOL AS mottar 25 millioner kroner årlig fra Telenor som en følge av fusjonsavtalen fra 1996. Schibsted eier ved utgangen av halvåret 53,8 prosent i SOL AS

For selve SOL i Norge er det rimelig å anta at selskapet har solgt annonser for rundt 11 millioner kroner i første halvår, mens noe mindre er inntektsført i perioden.

SOL-systemet i Danmark, Sverige og Norge har samlet driftsunderskudd på 117 millioner kroner i første halvår av en omsetning på 48 millioner kroner. Underskuddene fordeler seg med 35 millioner i Norge, 63 millioner i Sverige og 19 millioner i Danmark. SOL Sverige AB omsatte for 8 millioner kroner i første halvår, mens SOL Danmark AS ikke har kommet igang ennå.

Et lyspunkt i multimedia-satsingen til SOL er Hugin AS, som nå går med kun marginale tap. Schibsted eier 50,1 prosent i Hugin.

Schibsteds eierandeler i SOL i Sverige og Danmark er på 66 prosent.

Schibsted Multimedia består i tillegg til SOL-selskapene og Hugin, av selskapene Schibsted Nett, Dine Penger AS, Scan-Foto AS, Chr. Schibsted Forlag AS og Schibsted Interactive Studio AS.

Til toppen