Blodrød Norman mot børs

Styreformann Arthur Olafsen i Norman la idag fram et blodrødt resultat på minus 42 millioner første halvår. Mandag noteres selskapet på SMB-lista på Oslo Børs.

Styreformann Arthur Olafsen i Norman la idag fram et blodrødt resultat på minus 42 millioner første halvår. Mandag noteres selskapet på SMB-lista på Oslo Børs.

Datasikkerhetsfirmaet Norman Data Defense skal noteres på Oslo Børs mandag, og i dag kom resultatene for siste kvartal. Foran en fullsatt sal måtte grunnlegger og styreformann Arthur Olafsen meddele at selskapet nok en gang leverte et kraftig underskudd på 23,794 millioner kroner (res. før skatt). Halvåret som helhet endte på minus 42 millioner.

- Vi regner med en positiv utvikling i fjerde kvartal, sa Olafsen til digi under dagens presentasjon, uten å antyde at "positiv utvikling" betyr det samme som overskudd.

Helt håpløs er riktignok ikke diagnosen til Norman, tatt i betraktning at selskapets omsetning økte med i underkant av fire millioner fra første til annet kvartal i år. Driftresultatet for annet kvartal var på minus 14,7 millioner, en forbedring på i underkant av tre millioner i forhold til første kvartal. Revisoren, som var tilstede under fredagens presentasjon, understreket dessuten at regnskapsføringen til Norman i bransjesammenheng var å betrakte som "svært konservativ". Det ble også vist til at tallene fra andre kvartal bar preg av en rekke engangskostnader, også på driftssiden.

Noe av skylden for de svake resultatene legges også på oppkjøpet av eierandelen i Verimation.

- Det er klart at Verimation AB foreløpig ikke har forsvart investeringen, sier Olafsen, som i 1996 betalte mer enn 51 millioner for 24,5 prosent av aksjene i selskapet.

Generelt sett er det største problemet for Norman i dag at kostnadene stiger i takt med omsetningen. Selskapet har derfor satt seg som mål å kutte kostnader med fem millioner kroner neste halvår.

- Vi er over en kneik når det gjelder forskning og utvikling, sier Olafsen, som i forhold til omsetning vil redusere disse kostnadene dramatisk. Nominelt sett vil FoU-kostnader holdes stabilt, og stor vekt vil bli lagt på det voksende markedet for brannmurer.

Norman kaster seg inn på dette markedet med Norman Firewall for NT allerede i tredje kvartal. I denne perioden er det også ventet at Norman Security Server for sending av kryptert mail fra server til server blir tilgjengelig.

Norman melder forøvrig om at alle øvrige planlagte produktlanseringer er i rute.

Hovedtall fra resultatet ( i 1000 NOK)

1. halvår 1997 2. kvartal '97 1. halvår '96 (proforma)
Omsetning 50848 27344 41633
Driftsresultat -32290 -14274 -11613
Resultat før skatt -42426 -23794 -10377
Til toppen