Blogg til lyst?

Denne vinteren har blogger fått så mye oppmerksomhet at enkelte trendsynsere mener at nå går blogging av moten. De av oss som fokuserer på nytteverdi framfor hva som er trendy tar ikke dét så tungt.

Denne vinteren har blogger fått så mye oppmerksomhet at enkelte trendsynsere mener at nå går blogging av moten. De av oss som fokuserer på nytteverdi framfor hva som er trendy tar ikke dét så tungt.

For dem som ikke har helt klart for seg hva en blogg er så er ordet et kort navn på en web-logg. Det er et veldig enkelt dagbokformat hvor man skriver korte kommentarer med lenker til andre vebbsider eller nettsted. Bloggen føres i omvendt kronologisk rekkefølge slik at nye kommentarer alltid kommer øverst på siden.

Tradisjonen sier at den første bloggen ble lagt ut av Tim Berners-Lee da han laget en side som omtalte noen av de aller første nettstedene på verdensveven etter hvert som de dukket opp.

Siden den gang er det skrevet mange hundre tusen blogger og genren har fått ganske faste former. Det finnes flere store brukermiljøer som har utviklet verktøy, og på mange måter er det lettere å lage en blogg enn å bygge seg sitt eget private nettsted. Det bidrar til at det er populært å skrive blogger.

Fordi blogger alltid fokuserer på det som er nytt er de ganske populære å lese også. Det er ekstra hyggelig for dem som skriver, og bidrar selvsagt til at formatet er populært. Jeg tror dette er viktigere enn hva som til en hver tid er trendy. Det har ikke så mye for seg å være trendy uten publikum.

Nyttige dagbøker

Mange blogger er rett og slett personlige dagbøker, men det er mange som fokuserer på et fagområde og det danner seg lett interessegrupper som blogger om samme emne. Det finnes også journalister og andre yrkesskribenter blogger i sammenheng med nettaviser.

Bloggene bidrar også til utvikling av ny teknologi. Mange bruker XML-formatet RSS, RDF Site Summaries (også kjent som Rich Site Summaries), for å publisere sammendrag av sine egne blogger og for å hente inn nyheter fra andre blogger og etablerte nettaviser.

RSS er bygget på RDF, Resource Description Framework, som er en hjørnestein i arbeidet med å utvikle den semantiske veven. For syndikering av blogger brukes bl.a. SOAP, Simple Object Access Protocol, som er en viktig del av Web Services.

Blogging gir dermed en mulighet til å skrape litt i overflaten på teknologiene i neste generasjon av elektronisk næringsliv. RSS er populært fordi det er enkelt, og det er nyttig fordi det allerede mange brukere.

Siste nytt fra bloggeland

På nettstedet weblogs.com kan man annonsere at en blogg er oppdatert og på forsiden finner man blogger som er oppdatert de siste par-tre timene. Dette er blandet drops, men et godt sted å starte. En annen interessant oversikt på dette nettstedet er Top-100 som forteller hvilke lenker som forekommer hyppigst på bloggene som er listet på forsiden.

Aktuelle saker vil bli omtalt på flere nettsted, og MIT har laget tjenesten blogdex som analyserer i overkant av 15 tusen blogger over lengre tid for å finne hvilke saker som er aktuelle for øyeblikket. Her finner du ikke siste nytt, og oversikten endrer seg langsomt. Likevel plukker denne tjenesten opp nyheter og tema som mange har funnet det verd å kommentere. En litt langsom, men veldig demokratisk kollektiv redaksjon for et automatisk aktualitetsmagasin.

Til toppen