Blogging er lite populært viser undersøkelse

Blogging er mye omtalt, men lite benyttet av vanlige brukere. Det er bare mediefolk som er aktive blogglesere, viser nye tall.

Blogging er lite populært viser undersøkelse

Blogging er mye omtalt, men lite benyttet av vanlige brukere. Det er bare mediefolk som er aktive blogglesere, viser nye tall.

Journalister og informasjonsfolk er mer opptatt av blogging på internett enn folk flest, viser en undersøkelse som legges fram i forbindelse med Mediedagene i Bergen denne uken.

Bare 3 prosent av publikum sier de leser blogger daglig mens tallet for journalister er 12 prosent og for informasjonsfolk 10 prosent. Hele 63 prosent av publikum sier de aldri leser blogger mens tallet for de to andre gruppene er 30 prosent.

Tilsvarende er det bare 4 prosent av folk flest som sier de selv skriver blogger, 94 prosent gjør det aldri.

Heller ikke blant profesjonelle mediebrukere har blogging tatt helt av, ifølge undersøkelsen. 10 prosent av journalistene og 12 prosent av infofolkene sier de skriver blogger.

Undersøkelsen er en del av en større måling som er gjort blant journalister, informasjonsfolk og publikum. Professor Frank Aarebrot står bak undersøkelsen, som blant annet har tatt for seg hvordan de to ulike gruppene journalister og informasjonsfolk ser på hverandre. Alle resultatene presenteres under mediedagene, der det også blir debatt mellom de to yrkesgruppene.

Journalister og informasjonsfolk er også spurt om hvordan de ser på at blogging ikke omfattes av redaktøransvar.

Her svarer 23 prosent av journalistene at det er svært problematisk mens bare 7 prosent av informasjonsfolkene mener det samme. 59 prosent av informasjonsfolkene og 39 prosent av journalistene finner det ikke særlig problematisk.

Til toppen