Blokkerer for Dell og andre i Kina

Lenovos kjøp av IBM PC frarøver Dell og HP nye muligheter. Dette er hovedkonklusjonen i en analyse Gartner har skrevet om Lenovos kjøp av IBMs PC-divisjon.

Gartner mener transaksjonen var fornuftig både for Lenovo og IBM, men at Lenovo står overfor flere store utfordringer. Den viktigste er å smelte sammen Lenovos lavkost-kultur med IBMs kvalitetskultur.

Gartner påpeker at PC-divisjonen ikke var strategisk for IBM og at det nå er kjent at divisjonen tapte mye penger. Men fremdeles har selskapet en sigifikant markedsandel og IBM får godt betalt.

For resten av bransjen er oppkjøpet dårlige nyheter, mener Gartner. For nå er det raskest voksende og største markedet, Kina, langt på vei blokkert for Dell og HP. Med sine kinesiske røtter og IBM-teknologi og merkevare blokkere Lenovo nå det kinesiske markedet effektivt.

Til toppen