Blokkerer mobiler med støysendere

Tollvesenet har konfiskert flere pakker med ulovlig utstyr, og politiet er bekymret.

Blokkerer mobiler med støysendere

Tollvesenet har konfiskert flere pakker med ulovlig utstyr, og politiet er bekymret.

Ulovlige støysendere som blokkerer alle mobiltelefoner i ti meters omkrets importeres ulovlig til Norge via internett.

Slike støysendere, eller «jammere», som det kalles på fagspråket, selges i stor stil på internett, men er ulovlige i Norge. Bruken av dem er heller ikke ufarlig.

- Det kan gå på liv og helse løs om slike støysendere brukes til å blokkere voldsalarmer eller til å hindre kontakt med politi eller ambulanse. Dette kan være en veldig alvorlig situasjon, og vi liker slikt utstyr dårlig, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor til Aftenposten.no.

Politiet og Forsvaret er de eneste som med loven i hånd kan blokkere elektronisk kommunikasjon her i landet.

- Vi tar dette alvorlig, og vil følge dette nøye dersom kriminelle benytter slikt utstyr for å hindre telekommunikasjon, sier seksjonssjef Geir Smith-Meyer Johannessen i Politidirektoratet.

Informasjonsdirektør Elisabeth Aarsæther i Post- og teletilsynet opplyser at de tre ganger har grepet inn og stanset annonsering for slike produkter i Norge.

Verken Tollvesenet eller Telenor vet hvor mange støysendere som er ulovlig importert til Norge.

- De siste to årene har vi stanset åtte pakker med ulovlige støysendere. Vi krever at mottaker må fremvise importtillatelse fra Post- og teletilsynet, og siden de aldri får dette, blir varene destruert, sier kontorsjef Jon Aspelund i Oslo og Akershus tolldistrikt. (©NTB)

Til toppen