Blu-ray-film blir trolig regionskodet

Til tross for noe intern motstand, tyder mye på at også film distribuert i Blu-ray Disc-formatet vil bli soneinndelt.

Til tross for noe intern motstand, tyder mye på at også film distribuert i Blu-ray Disc-formatet vil bli soneinndelt.

Regionskoder er et velkjent begrep for de som har forsøkt å importere DVD-film fra for eksempel USA eller Asia. Disse skal i utgangspunktet ikke kunne spilles av på en DVD-spiller kjøpt i Norge. Denne soneinndelingen er blitt brukt blant annet for å hindre at kunder får tak i film på DVD før den har kommet på kino i hjemlandet.

Men fordi svært mange DVD-spillere nå er sonefrie, det vil si at de ikke tar hensyn til regionskoden på platene, kan bruken av slike koder knapt kalles vellykket. Dessuten er det mange DVD-kunder som ønsker å kjøpe DVD-er i blant annet USA, ikke bare fordi platene ofte kommer tidligere på markedet der, men fordi i blant inneholder et annet tilleggsmateriale, bedre lyd eller andre egenskaper som ikke tilbys her hjemme.

I løpet av våren vil det lanseres to nye formater for distribusjon av film - Blu-ray Disc og HD DVD. Formatene er konkurrerende og både IT-bransjen og filmbransjen er delt i synet på hvilket format som bør støttes.

Mange har hatt håp om at disse formatene skulle tilbys uten støtte for den mislikte soneinndelingen.

Nå ser det ut til at Blu-Ray Disc Association har bestemt seg for å gå inn for regionskoder likevel. HD DVD-miljøet skal ennå ikke ha tatt noen avgjørelse.

    Les også:

Det er den japanske nettavisen +D Lifestyle som rapporterer fra et møte mellom medlemmer av AACS LA (Advanced Access Content System Licensing Administrator). Blu-ray-gruppen skal ha foreslått å ta i bruk regionskoder i forbindelse med HD-film lagret på BD-ROM-plater. Nettstedet cdrinfo.com siterer den japanske artikkelen.

Det foreslås tre soner, Region 1 som inkluderer Nord- og Sør-Amerika, samt Øst-Asia bortsett fra Kina. Region 2 med Europa og Afrika, og Region 3 som inkluderer resten av verden, inkludert Russland og Kina.

I den japanske artikkelen heter det at representanter for Warner Bros. støttet en avskaffelse av alle former for regionskoder. Filmselskapet mener at det i det siste er blitt bevist at slike koder ikke er effektive.

Men andre medlemmer av AACS LA ser for seg et mulig scenario hvor piratplater for Øst-Asia flommer over de europeiske og nord-amerikanske markedene, hvis platene er kompatible med spillere over hele verden.

Foreløpig er ingen avgjørelse blitt annonsert.

Til toppen