Blu-ray-tukling kan straffe seg

Ingen må tro at det vil bli fritt fram for brukerne å modifisere sin egen, stasjonære Blu-ray-spiller.

Ingen må tro at det vil bli fritt fram for brukerne å modifisere sin egen, stasjonære Blu-ray-spiller.

Blu-ray Disc er sammen med HD DVD lagringsformatene både IT- og underholdningsindustrien nå venter på. Den selvfølgelige årsaken er flerdobling av lagringsplassen per plate, sammenlignet med dagens DVD-plater. Men, ikke minst for underholdningsbransjen, betyr de nye formatene også langt bedre kontroll over innholdet som legges på platene.

I et intervju med Reuters, forteller Andy Setos, president for teknikk i filmselskapet 20th Century Fox, om hvorfor selskapet valgte Blu-ray Disc framfor HD DVD-formatet.

- Vi snakket med begge formatgruppene og spurte dem: "Hva kommer dere til å gjøre med innholdsbeskyttelsen?". Vi spurte dem om å gire opp kopisperrene på en skikkelig måte, og medlemmene av Blu-ray Disc Association vant, forteller Setos.

Et problem med dagens DVD-spillere, sett med underholdningsindustriens øyne, er muligheten for modifisering. Dette hindrer at regionskodene - forhatte som de er blant forbrukerne, har en begrenset effekt.

    Les også:

Med de nye Blu-ray-spillerne kan det bli langt mer risikabelt for brukerne å gjøre modifikasjoner som dette. Spillerne, som ofte vil være knyttet til nettet, kan rapportere om alle slike "hacks" til en mottaker som så kan deaktivere spilleren over nettet.

- En hacket spiller er enhver spiller som gjør noe den ikke er ment å gjøre, sier Setos. Han presiserer dog ikke hva en slik deaktivering innebærer. Det kan bety at kopisperret innhold ikke vil la seg avspille, men også, i verste fall, at spilleren gjøres helt utbrukelig. Om også HD DVD-spillere vil ha samme funksjonalitet, sier Setos heller ingenting om.

Setos forteller likevel at det ennå ikke er avgjort om regionskodene vil opprettholdes eller forkastes i forbindelse med de nye formatene.

Konsumentprodukter basert på både Blu-ray Disc og HD DVD ventes nå å komme på markedet først i første halvdel av 2006.

Til toppen