BlueCom bygger egen ADSL-infrastruktur

Bluecom tar skrittet fra å være bredbåndsleverandør basert på videresalg av Telenors produkter, til å bygge ut egen infrastruktur.

Bluecom tar skrittet fra å være bredbåndsleverandør basert på videresalg av Telenors produkter, til å bygge ut egen infrastruktur.

Bluecom skal benytte utstyr fra Alcatel når bredbåndsleverandøren de neste to årene skal bygge ut egen infrastruktur for DSL-basert Internett-aksess.

I dag videreselger Bluecom tjenester fra Telenor, men ønsker å bygge ut egen infrastruktur i en del områder for å kunne tilby et mer variert utvalg av produkter med tanke på kapasitet. Selskapet planlegger også å kunne tilby tjenester etter kundenes behov.

    Les også:

Eirik Lunde, administrerende direktør i Bluecom, sier i en pressemelding at selskapet vil få en betydelig økonomisk vinning ved å kutte et ledd, det vil si Telenor, i verdikjeden.

-Etablering av egen infrastruktur skal først og fremst skje i store byer og sentrale strøk hvor markedet forsvarer investeringene. Vi vil i andre områder fortsatt tilby bredbånd basert på Telenors nett, sier Lunde. Alcatel skal levere ca. 200 DSLAM-er (sentralutstyr) over en periode på to år.

BlueCom er den tredje største ADSL leverandøren i Norge og har nærmere 20.000 kunder. Ifølge Lunde er målet å øke dette tallet til 80.000 ved utgangen av 2005.

Lunde sier i pressemeldingen at Bluecom har planer om raskt å kunne tilby telefoni ADSL-kundene, på noe lenger sikt også videotjenester over DSL. Selskapet ønsker også å spesialisere satsingen mot bedriftsmarkedet både når det gjelder kapasitet, leveringssikkerhet og tjenesteprioritering.

Alcatel-produktene Bluecom har valgt å benytte, 7300 ASAM og 7301 ASAM (Advanced Services Access Manager). Førstnevne støtter både ADSL og SDSL, men også neste generasjons høyhastighetsløsninger, VDSL og ADSL2Plus. 7301 ASAM er en videreutvikling av 7300 med utvidet båndbredde og

mer kapasitet for ulike videotjenester.

Til toppen