Bluegarden får storkontrakt

Helse Sør inngikk nylig en systemavtale med Bluegarden, som innebærer at Helse Sør går fra papir til web, også i lønns- og personalforvaltningen, forteller selskapet.

Gullaksen tilføyer at det her er tale om intern bortsetting, gjennom at Helse Sørs egen serviceinstans, Sykehuspartner HF, oppretter to lønns- og personalsentre i Grimstad og Drammen. Disse skal betjene samtlige helseforetak i regionen på lønns- og personalsiden.

Lønningssjef ved Sykehuset Telemark HF, Hans Olav Kåsa, og Helse Sørs prosjektansvarlige, betoner eksisterende drift og tilsvarende senterløsninger hos andre storkunder som avgjørende.

- Det var heller ikke noe minus at 80 prosent av sykehusene våre alt hadde løsninger fra Bluegarden inne. Vi har krav på oss om å realisere gevinster forbundet med lønn og personal innen knappe tidsmarginer, forteller han.

Det er Bluegardens løsninger innen lønn, personal, forhandlingsstøtte og rekruttering, så vel som portaltjenesten Bluegarden Web World, med elektronisk saksflyt, som nå skal etableres i helseforetaket. I tillegg kjøper Helse Sør Bluegarden Refusjon, som vil gi helseforetaket substansiell økning i trygderefusjonene. Helse Sør anslår selv å spare 100 millioner årlig gjennom omlegning til den nye lønns- og personalmodellen.

Avtalen mellom Helse Sør og Bluegarden løper foreløpig over fem år, og utgjør noe mellom 35 og 40 millioner kroner i omfang. Den innebærer at cirka 25.000 ansatte inngår i konseptet Bluegarden Web World, som nå får innpå 100.000 brukere. I alt lønnes i dag godt over 500.000 norske arbeidstakere gjennom Bluegardens systemer.

Les mer om: