Bluegarden kjøper seg opp i Sverige

(NTB) Bluegarden kjøper PA-konsult, svensk markedsleder innen lønnssystemer til privat sektor.

(NTB) Bluegarden kjøper PA-konsult, svensk markedsleder innen lønnssystemer til privat sektor.

Bluegarden, tidligere datter av ErgoGroup, ble kjøpt av Ratos for et år siden. Selskapet er en ledende leverandør av tjenester og systemløsninger innen lønn- og personal. PA-konsult, som Bluegarden nå kjøper fra Atos Origin, er markedsledende i Sverige innen lønnssystemer til privat sektor. Selskapets produkter og tjenester er spesielt sterkt representert innen bank, finans, media og skogsindustrien. I dag ivaretar PA-konsult lønnsutbetalinger til ca. 500.000 svenske lønnsmottakere i privat sektor.

PA-Konsult forventer en omsetning på SEK 100 millioner i 2004. Hovedkontoret ligger i Växjö. Blant selskapets kunder er SEB, Nordea, Länsförsäkringar, Stora Enso, SCA, DN, Aftonbladet og GP.

– Cirka en halv million nordmenn og en halv million svensker mottar nå lønn gjennom selskapets løsninger, sier Svein Gullaksen, administrerende direktør i Bluegarden. – I tillegg har vi gjennom en samarbeidsavtale med Multidata fått muligheten til å betjene ytterligere 1,2 mill danske lønnsmottakere. Neste steg er å utvikle våre produkter til ett nordisk tilbud, noe vi skal klare allerede i 2005.

Bluegarden regner med å lånefinansiere hoveddelen av kjøpesummen på SEK 170 millioner. Kjøpet forutsetter godkjenning fra berørte konkurransemyndigheter.

Til toppen