Bluetooth er inkompatibel med seg selv

I fjor sommer oppdaget Nokia og Ericsson at de tolket Bluetooth-spesifikasjonene ulikt. Ni måneder seinere er det fortsatt tilfeldig om sertifiserte apparater kommuniserer med hverandre.

I fjor sommer oppdaget Nokia og Ericsson at de tolket Bluetooth-spesifikasjonene ulikt. Ni måneder seinere er det fortsatt tilfeldig om sertifiserte apparater kommuniserer med hverandre.

I en lengre artikkel i Nikkei-publikasjonen AsiaBizTech gjør redaktør Hiroshi Yomogita rede for de kompatibilitetsproblemene som har preget Bluetooth de siste par årene, og som han venter vil fortsette å prege teknologien et års tid framover.

Bluetooth-produkter på markedet i dag - inklusive alle de nye som vil presenteres av 470 leverandører på CeBIT 2001 som åpner i morgen - er sertifisert i henhold til to ulike spesifikasjoner, kjent som henholdsvis 1.0b og 1.0b + CE ("Critical Errata"). Versjon 1.0b stammer fra desember 1999, 1.0b + CE er noe yngre.

1.0b ble utropt til å være den offisielle standarden, og distribuert og brukt av en rekke ulike leverandører. Sommeren 2000 ble det utført en rekke kompatibilitetstester der det blant annet ble avslørt at Bluetooth-moduler fra Ericsson og Nokia, som begge bygget på 1.0b, ikke kunne kommunisere med hverandre. Selskapene hadde tolket spesifikasjonene på hver sin måte.

Yomogita skriver videre at 1.0b ikke bare var upresis. Den inneholder noen direkte feil. Det ble også oppdaget et sikkerhetshull.

Alt skulle rettes opp med versjon 1.1. Men rot og krangel har ført til forsinkelser. 1.1 kan tidligst bli endelig i slutten av mars. Det skal holdes nye tester 1. april. Endringene fra 1.0b til 1.1 ventes å være så store at 1.0b-apparater ikke vil kunne kommunisere med 1.1-apparater.

Opprinnelig var det meningen at sertifiseringen skulle knyttes til versjon 1.1 av Bluetooth-spesikasjonen. Men Bluetooth SIG ("Special Interest Group") åpnet for en ordning kalt "early product certification" der utstyrsprodusentene fikk lov til å bruke den offisielle logoen dersom de kunne vise at produktene deres svarte til 1.0b eller 1.0b - CE-spesifikasjonene.

Standardiseringsarbeidet er blitt vanskeliggjort av problemene hos Ericsson. Selskapet er hovedaktøren bak Bluetooth, og skulle også spilt en sentral rolle i å utvikle markedet for Bluetooth-moduler. Ericsson kunngjorde i sin tid at det ville levere minst 20 millioner Bluetooth-utstyrte mobiltelefoner i 2001. Anslaget er nå skåret ned til to millioner, under forutsetning av at taiwanske Arima som har overtatt produksjonen av Ericssons mobiltelefoner, finner det forsvarlig å avvike fra sitt lavprisprinsipp.

Ifølge Yomugita stiller Nokia seg noe avventende til Bluetooth-markedet, og føler ingen hast for å få ut Bluetooth-utstyr.

Problemene stiller brukerne overfor et vanskelig dilemma. Trenger man Bluetooth i dag, må man ty til 1.0b-apparater. Man har ingen garanti for at disse vil virke mot hverandre, med mindre man holder seg til apparater med moduler fra samme produsent. Man er derimot nærmest garantert at disse ikke vil virke mot framtidige 1.1-apparater. Ingen større leverandør har ennå bekjentgjort hvordan et 1.0b-apparat skal kunne oppgraderes til 1.1.

Til toppen