Bluetooth-klokke kan overvåke syke og eldre

IT og helse er i vinden. En ny Bluetooth-klokke kan gi eldre og deres pårørende større trygghet.

Bluetooth-klokke kan overvåke syke og eldre

IT og helse er i vinden. En ny Bluetooth-klokke kan gi eldre og deres pårørende større trygghet.

I de fleste rike land blir nå befolkningen raskt eldre, noe som vil øke presset på helsevesenet og den yngre delen av befolkningen. IT-løsninger som kan hjelpe og overvåke eldre er derfor et het marked.

Et av de mest avanserte produktene er Exmocares nye bluetooth-basert klokke med biosensor.

Med denne klokken kan familen til den eldre personen som går med klokken overvåke personens fysiologiske og mentale helsestatus på avstand og i sanntid.

Biosensoren på klokken kan sende melding om at noe er galt eller utenom det vanlige. Det kan for eksempel være en variasjon i pulsen eller at vedkommende er i bevegelse. Sensoren kan fange opp ti forskjellige følelsesmessige tilstander som for eksempel, avslappet, bekymret eller stresset.

Klokken benytter Windows Mobile og samler inn informasjon hvert halvtime. Hvis tilstanden er unormal blir det sendt beskjed til pårørende via bluetooth til en PC eller gjennom et GSM basert GPS sett i en bil. Alternativt kan meldingene også sendes via epost, SMS eller lynmeldinger.

Det forventes en stor eldrebølge etterhvert som etterkrigsgenerasjonen når pensjonsalder. Samtidig blir hverdagen til de fleste stadig mer hektisk og globaliseringen gjør at mange ikke bor like nært sine foreldre som tidligere. Med nye teknologier som denne klokken vil det bli enklere å passe på uten å hele tiden måtte være tilstede.

Markedet for helserelaterte teknologier og produkter for eldre forventes en kraftig vekst fremover som en følge av den kommende eldrebølgen.

Til toppen