Bluetooth lar ting snakke med ting

Bluetooth skal bli mer enn "trådløs kabel". Motorolas nye komponenter fremmer en ny verden der apparater utveksler informasjon, ikke bare signaler.

Bluetooth skal bli mer enn "trådløs kabel". Motorolas nye komponenter fremmer en ny verden der apparater utveksler informasjon, ikke bare signaler.

Det er kjent lærdom som Bluetooth SIG-aktørene repeterer for hverandre når de er samlet i Monte Carlo til Bluetooth Congress 2001. Ny teknologi fenger ikke hvis det gjør det samme som det gamle, bare bedre. Det kreves helt nye anvendelser. Motorola har lansert slagordet "Things are starting to talk to other things", og mener det er viktig å løfte Bluetooth opp fra den rene kabel-erstatningen. Selskapet ser blant annet for seg Bluetooth brukt til nye typer likeverdige nett ("peer to peer").

Versjon 1.1 av Bluetooth-spesifikasjonen er klar og preger de nye produktene. Samtidig er fjorårets PCMCIA og USB-produkter borte. Nå er det snakk om mini-PCI og enda mindre komponenter for enda mer spesialiserte tilpasninger.

Mini-PCI-kortet fra Motorola (se bildet) er ment å monteres internt i PC-er. De koples til en antenne integrert i boksen, og kommer med en bryter til å slå komponenten av og på. Medfølgende drivere for Windows-versjoner fra 95 til 2000 støtter filoverføring, datasynkronisering og headset. Annen programvare støtter drift av Bluetooth-nettverk, lokalisering med mer.

En mindre Bluetooth-komponent, døpt Bluetooth Integrated Module, er på bare 15 ganger 20 millimeter, og er beregnet på å bringe trådløs sammenkopling til headsets, Internett-apparater og hånd-PC-er, og kan også brukes til PC-er. Den kommer med flash minne, med tanke på framtidige Bluetooth-oppgraderinger. Den støttes av en programvaresuite fra Motorolas danske datterselskap Digianswer AS. Suite er tilgjengelig for Windows, og for Windows CE i beta.

Av egne Bluetooth-produkter har Motorola foreløpig bare Timeport 270c-telefonen for kunder i Nord-Amerika. I fjerde kvartal kommer et ekstralett headset som kan brukes mot mobiltelefoner innenfor en radius på ti meter.

Tidlig i 2002 kommer et mer integrert brikkesett, en IP-kjerne for integrering i volum-innretninger, og en forsterker for implementasjoner som krever større trådløs rekkevidde.

Samtidig varsles versjon 2 av Bluetooth-spesifikasjonen, der man blant arbeider for å få opp hastigheten, med tanke på blant annet trådløs overføring av bilder.

Til toppen