Boikott biter ikke på Huawei

Verden i kø for alt fra 4G-utstyr til smartmobiler, svitsjer og nettskytjenester.

Boikott biter ikke på Huawei
Ren Zhengfei er gründer og styreleder i Huawei. I 2011 innførte han et system der stillingen som administrerende direktør går på omgang mellom tre toppledere som sitter seks måneder om gangen. I april tar Guo Ping over etter Eric Xu. I oktober er det turen til Ken Hu. Bilde: Huawei

Ikke-børsnoterte Huawei har i dag lagt fram endelige regnskapstall for året 2013. Det tegnes et enda lysere bilde av selskapets finanser og vekstmuligheter enn i de foreløpige tallene som ble publisert i januar.

Den samlede omsetningen i 2013 ble 239 milliarder yuan, rundt 232 milliarder kroner. Det er en økning på 8,6 prosent fra 2012. Nettoresultatet etter skatt ble 21 milliarder yuan, opp 36 prosent fra 2012. Utviklingen i omsetning og resultat fra 2012 til 2013 er omtrent identisk med den fra 2011 til 2012. Da økte også omsetningen med 8 prosent, mens nettoresultatet økte med 33 prosent.

Huawei har tre satsingsområder: Utstyr til teleoperatører («carrier»), utstyr til forbrukere («consumer»), og utstyr og tjenester til bedrifter («enterprise»). Huawei angriper Cisco og andre globale aktører ikke bare med utstyr for programvaredefinerte nettverk, men også med bedriftsrettede nettskytjenester.

Omsetningen i operatørsegmentet økte med 4 prosent til 166,5 milliarder yuan. Den største veksten kom med andre ord ikke i hovedsegmentet. Forbrukersegmentet økte med 18 prosent til 57 milliarder yuan – Huawei er verdens tredje største leverandør av smartmobiler, bak Samsung og Apple – mens bedriftssegmentet økte med 32 prosent til 15,2 milliarder yuan.

Trass i at Huawei er utsatt for offentlig boikott i land som USA og Australia, er 65 prosent av selskapets omsetning utenfor Kina.

I januar sa Huawei at de tok sikte på å øke omsetningen med 8 prosent i 2014. Nå er dette målet oppjustert til 10 prosent.

Selskapet tror på ny giv innen operatørsegmentet, særlig gjennom LTE-utstyr («4G») i Kina.

Selv om veksten i det globale smartmobilmarkedet antas å falle noe fra takten på 39 prosent i 2013, tror Huawei at de vil greie å øke sine leveranser med 60 til 100 prosent, det vil si fra rundt 50 millioner enheter til mellom 80 millioner og 100 millioner.

I EU/EØS har Huawei erobret store markedsandeler innen operatørutstyr, blant annet fordi de greier å levere det meste til lavere pris enn konkurrentene. Det har ført til mistanker om prisdumping og ulovlig statlig subsidiering, og EU-kommisjonen innledet en granskning.

I forrige uke besluttet EU å droppe denne granskningen og heller satse på forhandlinger med tanke på å avverge en mulig handelskrig med Kina. I dag er Kinas president Xi Jinpeng i Brussel, der han skal ha samtaler med EU-kommisjonen.

I forrige uke avslørte Der Spiegel og New York Times, på grunnlag av dokumenter lekket av Edward Snowden, at amerikansk etterretning begikk datainnbrudd mot Huawei og stjal betydelige mengder med interne dokumenter, blant annet kildekode. Et av dokumentene, fra etterretningstjenesten NSA, gir denne begrunnelsen for angrepet mot Huawei: «Mange av våre mål kommuniserer over Huaweis produkter, vi ønsker å være sikre på at vi vet hvordan vi kan utnytte [sårbarheter] i disse produktene».

Avsløringen førte til kraftige reaksjoner fra den kinesiske regjeringen og fra Huawei.

Det kan bli et pikant innslag i EUs samtaler med Kinas president i dag: Hvordan stå sammen mot amerikansk spionasje.

    Les også:

Les mer om: