Bok om web services for Java-utviklere

Et samarbeid mellom Progress og BEA har ført til en bok om webtjenester, beregnet på avanserte Java-utviklere.

Et samarbeid mellom Progress og BEA har ført til en bok om webtjenester, beregnet på avanserte Java-utviklere.

Boka Java Web Services, av Tyler Jewell og David Chappell, er nærmere beskrevet på nettstedet til O'Reilly & Associates der den også kan bestilles.

David Chappell er kjent i Norge blant annet fra et besøk i fjor høst, der han fortalte om sitt syn på hva som skjer innen Java og Linux. I sin beskrivelse peker forlaget på at mens webtjenester har klare fordeler - de er objektorienterte, uavhengige av plattform og programmeringsspråk, lar seg lett kjøre gjennom brannmurer og egner seg for løse koplinger - er det vanskelig å gripe dem gjennom den tåken av forhåndsomtale og mangfold av standarder som omgir dem.


Boka tar mål av seg til å få det hele ned på jorda, og vise erfarne Java-utviklere hvordan webtjenester kan brukes i dag til å løse problemer i den virkelige verden.

Det legges vekt på bruken av SOAP, UDDI og WSDL, og på integrering mot Microsoft-baserte .Net-tjenester.

Til toppen