Bomberesistente vinduer utviklet etter terrorsimulering

Pentagon simulerer terrorangrep mot store byggverk på en 512 prosessors SGI Origin 3800. Hensikten er å finne byggemetoder slik at eksplosjoner skader så lite som mulig.

Pentagon simulerer terrorangrep mot store byggverk på en 512 prosessors SGI Origin 3800. Hensikten er å finne byggemetoder slik at eksplosjoner skader så lite som mulig.

Simuleringene foregår ved tungregneanlegget til Engineer Research and Development Center (ERDC) i delstaten Mississippi. Her er det tre supermaskiner, en 512-prosessors SGI Origin 3800, en 816-prosessors Cray T3E, og en 256-prosessors Compaq SC40. Terrorsimuleringene kjøres på SGI-maskinen.

Simuleringene prøver blant annet å gjenskape faktiske attentater, som selvmordsaksjonen mot marinesoldatbasen i Libanon, bomben i Oklahoma, samt angrepene mot Khobar Towers-forlegningen i Saudi Arabia, mot USAs ambassader i Øst-Afrika, og nylig også 11. september-angrepene mot Pentagon-bygningen og mot World Trade Center.

Et av de viktigste resultatene har vært en ny type vindu som er i stand til å stå i mot kraftige eksplosjoner, slik at tallet på glassplinter som slenges rundt reduseres kraftig. Slike vinduer ble installert da en del av Pentagon ble pusset opp før 11. september i fjor, og var medvirkende til at materielle og menneskelige skader ble langt mindre enn forventet.

Origin 3800 er den kraftigste av SGI-maskinene med delt minne etter SGIs NUMAflex-variant av NUMA-prinsippet - "non uniform memory access". Maskinen kan skaleres helt opp til 1024 prosessorer. NUMA er kjent som langt mer effektivt for tungregneoppgaver enn klynging ("clustering").

Maskinen som er installert hos ERDC har 512 MIPS R12000 prosessorer i 400 MHz, 512 GB minne og 4 TB disk. Den leverer 410 GFLOPS. På den nyeste listen over verdens 500 raskeste supermaskiner, innehar den en delt 90. plass med sju nærmest identiske maskiner. Norges raskeste supermaskin er en 220 prosessors Origin installert hos NTNU i Trondheim. Den er nummer 259 i hele verden.

Til toppen