Bømlo først med kringkastingsbredbånd

Som første kommune i landet får nå 96 prosent av Bømlo-innbyggerne bredbåndstilgang over kringkastingsnettet. Det er Norkring AS og Vikom AS som står bak løsningen.

Som første kommune i landet får nå 96 prosent av Bømlo-innbyggerne bredbåndstilgang over kringkastingsnettet. Det er Norkring AS og Vikom AS som står bak løsningen.

Løsningen vil kunne gi kommuner i utkantstrøk muligheter for å bygge ut bredbåndstilknytning hvor det ellers ikke ville være økonomisk lønnsomt å bygge ut, skriver Telenor i en pressemelding. Telenor eier Norkring. Vikom AS eies av Bømlo kommune, Finnås kraftlag og Eidesvik Holding.

Bømlo kommune og Telenor har hatt som mål å finne frem til en teknologisk løsning som skulle innfri Vikoms krav til å gi hele Bømlos befolkning og næringsliv et tilbud om bredbånd. Utprøvingen har vist at Norkrings bakkebaserte kringkastingsnett nå kan brukes til høyhastighets Internett-tilkobling gjennom radiobølger, heter det i pressemeldingen.

- Dette åpner for helt nye muligheter i både Bømlo og andre kommuner hvor tradisjonelle bredbåndsalternativ ikke er tilgjengelige, eller økonomisk forsvarlige å bygge ut, sier Norkrings administrerende direktør Nils-Jørgen Felldal, som gjerne ser at flere kommuner følger etter.

- Ved utgangen av 2005 kan så mye som 20 prosent av landets innbyggere fortsatt være uten tilfredsstillende bredbåndstilbud. Da kan vår radiobaserte bredbåndsteknologi bli et spennende alternativ, mener Felldal.

Vikom AS vil ha kundeansvaret og formidle Internett-tilgang til husstandene gjennom det digitale sende- og transportnettet som skal bygges og driftes av Norkring. Målet er at sendenettet skal være operativt fra august i år, opplyser styreformann i Vikom AS, Finn Brekke.

Alle husstander i Bømlo vil i første omgang få tilgang til bredbåndsnettet med en hastighet opp til 1 megabit per sekund. Kapasiteten kan suksessivt økes. Teknologien for det radiobaserte IP-nettet er utviklet av franske Thales, og tilpasset norske forhold av Norkring.

Vikom AS har som målsetting å knytte opp alle innbyggere, bedrifter og kommunale institusjoner i Bømlo gjennom portalen Bømlagrindo.

Til toppen