Bommet på spørsmål om Microsoft-sjef

PR-byrået Apeland Informasjon har gjennomført en undersøkelse om hvor godt folk husker navnene på toppsjefer i norske selskaper og om de husker at det er Odd Eriksen er næringsminister.

Undersøkelsen spør også om hvem som er sjef i Microsoft og undersøkelsen viser at hele 55 prosent av de spurte svarte Bill Gates og klarte dette spørsmålet, forteller Apeland.

Men Bill Gates er ikke sjef i Microsoft, hvis man definerer sjef med administerende direktør. Bill Gates er styreformann og "chief software architect". Det er den for mange mindre kjente Steve Ballmer som er administrerende direktør i Microsoft.

Til toppen