Bondevik og Persson bekrefter telesprekk

Statsminister Kjell Magne Bondevik bekreftet torsdag kveld meldingene om at fusjonen mellom Telenor og Telia avblåses.

Statsminister Kjell Magne Bondevik bekreftet torsdag kveld meldingene om at fusjonen mellom Telenor og Telia avblåses.

Dette er pressemeldingen som gikk ut kl 19.00, og som ble lest opp av de to statsministrene på samme tid.

FELLES PRESSEMELDING FRA STATSMINISTRENE KJELL MAGNE BONDEVIK OG GÖRAN PERSSON

Den norske og den svenske regjering har etter samråd besluttet å avbryte arbeidet med å slå sammen Telenor AS og Telia AB. Denne beslutningen er fattet etter grundige overveielser og etter felles anstrengelser med sikte på å finne løsninger på den situasjonen som er oppstått.

Selv om sammenslåingen industrielt og næringsmessig hadde vært riktig for de to selskapene og de to nasjonene, har de siste månedenes utvikling dessverre vist at det ville ha vært vanskelig å gjennomføre sammenslåingen på det grunnlag som var forutsatt.

Vi beklager at det ble nødvendig å ta en slik beslutning, men fant at den var riktig i den situasjonen som var oppstått.

Avviklingen av samarbeidet skal skje så raskt som mulig, og reguleres i avtale mellom partene, som den norske samferdselsminister og den svenske næringsminister har fått i oppdrag å utforme. Det er enighet om at hverken eierne eller selskapene skal fremme noe krav om erstatning i forbindelse med avviklingen av samarbeidet.

Det som har skjedd endrer ikke vår felles oppfatning om at det nordiske samarbeidet er svært viktig og må utvikles videre.

Kjell Magne Bondevik benekter at lokaliseringen av mobil-hovedkvarteret er avgjørende.

- Dette er faktisk ikke noen problemstilling, sa Bondevik. Han sa at aksjonæravtalen er avgjørende.

Til toppen