Bondevik-regjeringen ønsker nedsalg i Telenor

Regjeringen la i dag frem eierskapsmeldingen, der det går frem at Kjell Magne Bondevik & Co planlegger å selge en rekke selskaper. Men man er lite konkrete om Telenor.

I dagens fremleggelse av eierskapsmeldingen tar den Høyre-dominerte Bondevik-regjeringen et generaloppgjør med hva de ser på som en av de tyngste oppgavene i arven fra Arbeiderpartiet: Staten eier til sammen 40 prosent av verdiene på Oslo Børs.

Dette er altfor mye, mener Regjeringen som derfor ønsker å selge seg delvis ned eller helt ut av en rekke selskaper. Samtidig ønsker regjeringen å gjøre noe med årsakene til det store statlige eierskapet. Ett av tiltakene er å gjøre større deler av pensjonssparingen privat. Det er pensjonsfond som er de største eierne i mange store utenlandske selskaper, sist eksemplifisert under avstemningen i Hewlett-Packard om oppkjøpet av Compaq.

Men Regjeringen sier intet konkret om hva som skal skje med Telenor og eventuelt når. Man nøyer seg med å peke på at det foreligger en fullmakt fra Stortinget til å redusere statens eierandeler i Telenor ASA som i dag ligger på 77,68 prosent.

Til toppen