Bondevik: - Telenor blir delprivatisert

Budsjettavtalen mellom Regjeringen og Høyre og Fremskrittspartiet fra høsten 1998 om delprivatisering av Telenor AS, blir gjennomført. En delprivatisering vil tidligst kunne skje til neste år.

Budsjettavtalen mellom Regjeringen og Høyre og Fremskrittspartiet fra høsten 1998 om delprivatisering av Telenor AS, blir gjennomført. En delprivatisering vil tidligst kunne skje til neste år.

Statsminister Kjell Magne Bondevik bekreftet under sin orientering om fusjonssamenbruddet mellom Telenor og Telia i Stortinget i dag, at Telenor blir delprivatisert.

Han fortalte at Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget senere med forslag om hvordan dette bør skje, siden sammenslåingen mellom Telenor og Telia ikke blir gjennomført.

- Det er opp til Telenors styre om å avvikle det felles selskapet i de nye fellesprosjektene som er opprettet, sa statsministeren, og understreket at Telenor nå burde få anledning til å gjøre bindende avtaler på forretningsmessig grunnlag med tanke på selskapet raskest mulig skal komme i normal drift.

Til toppen