Bondevik vil ha hele staten på nett i løpet av året

Arbeidet med prosjektet "Et enklere Norge" er godt i gang. 73 av 105 forenklingsprosjekter er i rute eller ferdigstilt. Målet er at alle statens virksomheter skal være på nettet i løpet av 2000.

Arbeidet med prosjektet "Et enklere Norge" er godt i gang. 73 av 105 forenklingsprosjekter er i rute eller ferdigstilt. Målet er at alle statens virksomheter skal være på nettet i løpet av 2000.

Prosjektet "Et enklere Norge" ble startet for syv måneder siden, og allerede er over 100 forenklingsprosjekter godt i gang. Statsminister Kjell Magne Bondevik sier i en pressemelding at dette lover virkelig bra.

- I tiden fremover vil vi i dette arbeidet se reelle resultater. Det må bli enklere for bedrifter, enkeltpersoner og kommuner å forstå statlig forvaltning, å finne fram i statlig forvaltning, samt å forstå og leve opp til regelverk. Samtidig er jeg opptatt av at dette for regjeringen kanskje først og fremst er en langsiktig satsing. Det er spørsmål om å gjøre forenkling til en "livsstil" i offentlig forvaltning, mener statsministeren.

Av de totalt 105 prosjektene, er 73 i rute i forhold til planlagt framdrift, eller ferdigstilt. Videre vil 22 prosjekter bli gjennomført med en forsinkelse på fra 1 måned til 1 år.

Blant de ferdigstilte forenklingsprosjektene er portalen norge.no, som ble høytidelig åpnet tidligere denne uken. Her skal brukerne blant annet kunne finne over 250.000 offentlige dokumenter.

For eksempel skal studenter, trygdesøkere, småbarnsfamilier, arbeidstakere og arbeidsgivere via nettet kunne finne de lover, regler, adresser og andre informasjonssteder som er relevante for dem ved ett enkelt søk.

Målet er at alle statens virksomheter skal være på nettet i løpet av 2000.

Opprettelsen av virtuelle arbeidskontorer - det vil si datamaskiner plassert på offentlig sted - er resultatet av Arbeidsmarkedsetatens arbeid. Målet med disse "kontorene" er at folk på en bedre og enklere måte skal kunne bruke etatens tjenester. A-etaten skal for tredje gang oppgradere nettsidene sine, aetat.no, for å gjøre tilbudet enda mer brukervennlig.

I 1999 ble det utplassert slike "kontorer" i ni kommuner, og i løpet av 2000 tas det sikte på utplassering i ytterligere seks kommuner.

Flere prosjekter i "Et enklere Norge" tar for seg næringslivets innrapporteringsplikter fra ulike innfallsvinkler. Skattedirektoratet, Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene samarbeider om en felles løsning for innrapportering av ligningsdata til de tre etatene.

I oktober 1999 skrev statsministeren til nærmere 300 organisasjoner og ba om innspill og konkrete forslag til prosjekter i "Et enklere Norge". Dette ble deretter fulgt opp av brev fra den enkelte fagstatsråd til ulike samarbeidsparter. Som reaksjon på dette er det til nå mottatt nær 50 brev og innspill fra organisasjoner og enkeltpersoner. Disse vil bli vurdert i departementene utover våren, før de blir presentert for regjeringen i løpet av første halvår 2000.

Til toppen