Bonnier feiger ut nettsatsing

Bonniers viktigste nettsatsing og det som skulle være selve symbolet på at det svenske mediehuset tok nettet på alvor, legges ned. Portalen Koll.se "savner forutsetninger for lønnsomhet", sier mediekonsernet.

Bonniers viktigste nettsatsing og det som skulle være selve symbolet på at det svenske mediehuset tok nettet på alvor, legges ned. Portalen Koll.se "savner forutsetninger for lønnsomhet", sier mediekonsernet.

Det svenske mediehuset Bonnierföretagen AB skulle med brask og bram lansere portalen Koll.se. I går gikk det imidlertid ut en pressemelding fra Bonnier hvor det står at satsingen ikke lønner seg økonomisk.

Ifølge mediemagasinet Vision Media skal satsingen ha kostet Bonnier mellom 30 og 40 millioner svenske kroner. Magasinet Resumé oppgir at tapet bli enda høyere - opp mot 50 millioner svenske kroner.

I en pressemelding fra Bonnier i går ettermiddag het det:

"Den forretningsmessige vurdering som nå er gjort viser at prosjektet savner forutsetninger for lønnsomhet da investeringskostnadene ville blitt vesentlig høyere enn tidligere beregnet. Noen lansering er derfor ikke lenger aktuelt. De ansatte og de fagforeningsansatte har i dag blitt informert om dette."

Videre sier konsernet i pressemeldingen at avdelingen Bonnier Net fremdeles skal bestå:

"Bonnier Nets oppgave er også i framtiden å fungere som kunnskaps- og idéspreder, samt som rådgiver i strategiske spørsmål som teknikk og konsulentvalg for konsernets ulike deler, samt å medvirke til samarbeidsprosjekt og konsernsynergier forøvrig. Bonnier Net skal også kunne håndtere utvalgte prosjekt som ikke naturlig hører hjemme i de øvrige forretningsområdene."

Det er rundt 30 ansatte i portalsatsingen, og samtlige sies nå opp.

Mot slutten av 1999 begynte Bonnier å prøvekjøre portalen Koll.se internt og høsten 2000 framholdt konsernsjef Bengt Braun at mediehuset skulle ha like sterke varemerker på nettet som på de andre satsingsområdene. Portalen Koll.se skulle da symbolisere Bonniers nærvær på nettet.

- Men konklusjonen nå er at det blir for dyrt å lansere Koll.se som det var planlagt. Investeringskostnadene ble høyere enn beregnet, helt enkelt. Vi så også at annonsemarkedet på Internett er mer usikkert og vi har akkurat som Scandinavia Online AS, Spray Network AB og Disney Online konstatert at det er vanskelig å satse på brede portaler, sier Erik Månsson, informasjonssjef for Bonnierkonsernet til resumé.se.

I oktober refererte digitoday en spådom fra konsernsjef Braun om at Koll.se ikke kom til å overleve. Dette har nå slått til.
Til toppen