Bonnier gir opp nettguide på trykk

Det står kun igjen to norske numre av bladet Internettguiden der Torgrim Eggen en gang var redaktør. Den trykte guiden med internettstoff ble et for stort tapsprosjekt for svenskene.

Det står kun igjen to norske numre av bladet Internettguiden der Torgrim Eggen en gang var redaktør. Den trykte guiden med internettstoff ble et for stort tapsprosjekt for svenskene.

Ifølge Kampanje Xpress sier den ansvarlig redaktør Jan Holmstrøm i Internett Guiden at det norske bladet rett og slett var for dårlig. Bare i 1997 tapte Bonnier Publications 50.000 kroner på bladet, mens annonseselskapet Typeline gikk konkurs.

Den norske versjonen har etter tre års drift kun nådd opp i 12.000 i opplag, mens det svenske opplaget er på rundt 90.000, ifølge Kampanje.

Til toppen