Boom for RFID-smartkort

Boom for RFID-smartkort

RFID står for Radio Frequency Identification, og er en betegnelse på teknologien som ligger bak såkalte kontaktfrie kort, også kalt smartkort.

RFID-kort har en innebygd antenne som kommuniserer med lesere som er i nærheten.

Dermed kan de benyttes uten fysisk kontakt med lesere.

Slike smartkort vil i mange år fremover være det største anvendelsesområdet for RFID. Det spår det irske analyseselskapet Research and Markets, som tror at kortene og avlesningsløsningene vil omsette for fire milliarder dollar årlig innen ti år.

Teknologien benyttes stadig oftere i billettsystemer for kollektivtrafikk, og i pass. I Kina pågår et prosjekt, verdt om lag 30 milliarder kroner, som skal gi innbyggerne nasjonale ID-kort med RFID-smartkort.

I Norge brukes den samme teknologien blant annet i Oslo Sporveiers nye betalingsløsning Flexus, som for tiden er under utprøving, og som sannsynligvis lanseres i løpet av året.

I løpet av tiårsperioden regner Research and Markets med at de kontaktløse kortene vil få konkurranse av en annen RFID-basert standard, kalt nærfeltskommunikasjon eller Near Field Communication (NFC). NFC er tenkt brukt i mobiltelefoner, og gjør at telefonen kan benyttes som om den er et RFID-smartkort.

Også for NFC-teknologien forventes det rask vekst i hele tiårsperioden, men analyseselskapet spår at smartkort vil dominere RFID-markedet.

Til toppen