Boom i Silicon Valley

Veksten tilbake til dotcom-høyder.

Boom i Silicon Valley
BOOM: San Francisco har tradisjonelt ikke vært del av Silicon Vally, men stadig flere IT-firma har valgt å slå seg ned i byen. Bilde:

Finanskrisen fra høsten 2008, som igjen utløste den verste amerikanske resesjonen siden andre verdenskrig, slo ekstra hardt ut i teknologitunge Silicon Valley.

Det neste året forsvant 90.000 arbeidsplasser fra området, som helt siden 1950-tallet har hatt status som globalt sentrum for IT og fornyelse. Tilbake i 2010 fryktet man at glansperioden var over.

Nå er entusiasmen tilbake for fullt.

Veksten i teknologistillinger har ikke vært større siden de ville tilstandene på høyden av dotcom-feberen – før boblen brast tidlig på 2000-tallet. Det sier mye.

I det såkalte Bay-området, med navn etter San Francisco-bukten, ble det skapt 92.000 nye stillinger siste år. Nærmere halvparten i fylkene Santa Clara og San Mateo alene, ifølge den ferske 2013 Silicon Valley Index.

BOOM: San Francisco har tradisjonelt ikke vært del av Silicon Vally, men stadig flere IT-firma har valgt å slå seg ned i byen.
BOOM: San Francisco har tradisjonelt ikke vært del av Silicon Vally, men stadig flere IT-firma har valgt å slå seg ned i byen.

Euforisk

– Sysselsettingsveksten i Silicon Valley er imponerende, meget imponerende. Noen vil til og med si at veksten gir grunnlag for eufori, sier Russel Hancock til Mercurynews.

Hancock er leder for Joint Venture Silicon Valley, som i tillegg til Silicon Valley Community Foundation, er de to ideelle stiftelsene som utgir rapporten, som for første gang er offentliggjort i sin helhet.

Silicon Valley utvides

Forskerne mener at San Francisco, altså byen, som tradisjonelt ikke har vært tenkt på som en del av Silicon Valley, nå er blitt nettopp det. Det skyldes at stadig flere teknologibedrifter har valgt å slå seg ned der.

– Lenge tenkte vi på San Francisco som en by med et gammeldags preg, med bankvirksomhet, advokatnæring, salg og eiendom. Nå er det teknologi, programvare, media, sosiale nettverk og web, sier Russel Hancock til Mercurynews.

Eksempler på IT-virksomhet som har slått seg til i bykjernen er selskaper som Dropbox, Twitter, Square, Instagram, Yelp og Yammer, for å nevne noen.

Større lønnsgap

Funnene i årets rapport er trass all «euforien» ikke udelt positiv. Ifølge indeksen er lønnsveksten i området ujevnt fordelt, og gapet mellom de som tjener mest og minst er økende.

Median-inntekten målt per husstand har falt til det laveste nivået på 11 år, 84.724 dollar, tilsvarende 467.500 kroner. Dette er riktignok 45 prosent høyere enn for delstaten California. Medianinntekten har falt for alle utdanningsnivåer, unntatt for de med universitetsgrader.

Etter amerikansk klassifisering av etniske grupper har særlig den hispaniske befolkningen og de med afrikansk opphav i langt mindre grad fått glede av veksten. For disse gruppene falt lønningsnivået med henholdsvis 5 og 18 prosent. Det antydes at dette henger sammen med et generelt lavere utdanningsnivå.

Risikokapital

Foruten tilgang til noen av verdens klokeste hoder gjennom imigrasjon, og teknologer utdannet blant annet fra prestsjeuniversitetet Stanford, er det viljen til å investere og tilgangen til risikokapital som har formet og preget Silicon Valley.

De siste årene har entreprenørskap i området vært preget av svakere tilgang på penger til oppstartsvirksomhet. I 2012 falt venturekapital-investeringene med 17 prosent.

Samtidig kom det en svært kraftig økning i såkorn-investeringer, eller det amerikanerne kaller «angel investments». Dette er kapital som sprøytes inn på et ennå tidligere tidspunkt enn venture. Antallet såkorn-dollar økte i fjor med hele 90 prosent.

    Les også:

Les mer om: