Bør få politisk etterspill

Kontor og datateknisk landsforbund (KDL) mener at Telenor-NSB saken bør få politisk etterspill. KDL var tidlig ute med kritikk mot avtalen en mente ville båndlegge konkurranse i telemarkedet for mange år fremover.

Kontor og datateknisk landsforbund (KDL) mener at Telenor-NSB saken bør få politisk etterspill. KDL var tidlig ute med kritikk mot avtalen en mente ville båndlegge konkurranse i telemarkedet for mange år fremover.

Avtalen bør få politisk etterspill, og den bør også være en alvorlig vekker for Konkurransetilsynet, mener KDL, som i en pressemelding sier at KDL hevdet den gang at avtalen måtte være i strid med EU's konkurranselovgivning. KDL er kritisk til den rolle, eller rettere sagt mangel på rolle som Konkurransetilsynet har spilt i denne saken. Tilsynet burde ha tatt umiddelbar affære og satt en stopper for den konkrete avtalen.

Kjell Opseth som var samferdselsminister da avtalen ble inngått var da generalforsamling i både Telenor og NSB. At ingen andre aktører fikk lov til å by på NSB's fiber var intet mindre enn et bakholdsangrep på IT-bransjen og på norsk næringsliv mener KDL.

Til toppen