Bør prioritere år 2000 fremfor nummerportabilitet

- 1. januar 2000 er en risikabel implementeringsdato for nummerportabilitet, sier konserndirektør i Telenor, Magnus Dokset, til digi.no. Han anbefaler at implementeringen skjer enten i god tid før tusenårsskiftet eller etterpå.

- 1. januar 2000 er en risikabel implementeringsdato for nummerportabilitet, sier konserndirektør i Telenor, Magnus Dokset, til digi.no. Han anbefaler at implementeringen skjer enten i god tid før tusenårsskiftet eller etterpå.

- Vi er ikke proteksjonistiske og ønsker nummerportabilitet velkommen som en løsning for å øke den reelle konkurransen om telekundene ved at det blir enklere å bytte teleleverandør, sier konserndirektør Magnus Dokset, til digi.no.

Han mener imidlertid at tidspunktet for å innføre nummerportabilitet nesten er et av de mest risikable som kan velges.

Implementeringen av den nødvendige programvaren i alle Telenors sentraler krever ressurser, noe Dokset mener enten bør gjøres i god tid før 1. januar 2000 eller til situasjonen etterpå har stabilisert seg.

- Implementeringen av nummerportabilitet kan like gjerne etableres før, sier Dokset. - Både administrative og tekniske løsninger som velges er viktige for at vi skal kunne håndtere den jobben det er å gå inn i alle sentralene for å endre programvaren.

- Siden det samme skal gjennomføres i andre EU-land, blir mye av jobben opp til leverandørene. Vi har uansett korte tidsfrister på oss, og om leverandørene kommer opp med en programpakke som kan implementeres for å etablere nummerportabilitet, skal det være fullt mulig før år 2000.

Til toppen