Borgerportalen kan bruke mal fra utlandet

Moderniseringsminister Meyer skal ikke finne opp en ny borgerportal. Han kan kopiere alt fra England.

Moderniseringsminister Meyer skal ikke finne opp en ny borgerportal. Han kan kopiere alt fra England.

I juli vil moderniseringsminister Morten Andreas Meyer ustyre alle nordmenn med borgerportal. Ved å klikke på en «min side-funksjon», skal privatpersoner og næringsliv kunne kommunisere med offentlige instanser.

Prosjektet omtales blant bransjetopper som svært ambisiøst og mange tviler på om det er teknisk og økonomisk mulig å komme i mål innen fristen.

Noen mener Altinn kan være en brukbar lest å følge. Portalen er i utgangspunktet utviklet for næringslivet, men vil til neste år være skalert for 2,5 millioner skattebetalere. Også utenlandske portaler kan bli aktuelt å bruke som mal.

Tungvekter og toppsjef i EDB, Endre Rangnes, er blant Meyers egenutnevnte rådgivere i det nye eNorge-forum. Rangnes ser ingen grunn til panikk og viser til land som England og Canada. Disse har utviklet gode borgerportaler som har vært operative over flere år.

- Jeg har nøye fulgt med på utviklingen på disse portalene, og mener vi har et godt utgangspunkt i å følge disse eksemplene, sier han til digi.no.

digi.no har bladd litt rundt på den engelske Direct Gov og den kanadiske statsportalen. Brukergrensesnittet og funksjonaliteten er oversiktlig og er delt inn i tjenester og informasjon til en lang rekke emner som foreldre, bilister, uføre og en seksjon for 11-16-åringer. Brukerne hjelpes også med lister over de mest brukte skjema og vanligste spørsmål.

I tillegg til tema som bil (registering/endringer) har portalen også tema som "Over 50".

Sjekk selv:

– IKT-bransjen har kjempet for et slikt statlig initiativ i en årrekke. De som nå begynner å sutre over at vi ikke er i mål før neste sommer har jeg liten respekt for, sier han.

Selv om Meyer selv har innrømmet at tiden er knapp og at vi i sommer bare kan forvente en begrenset versjon, berømmer Rangnes dette som et stort framskritt.

– Nå må IT-byråkrater og IKT-bransjen backe opp departementene. Da kan vi komme lenger enn vi noensinne har vært og vi kan bli et skikkelig foregangsland på IT, sier EDB-sjefen.

Til toppen