Borgerportalen ute på anbud

Moderniseringsminister Morten A. Meyer utlyser nå Min Side-oppdraget på Doffin, som det kan bli vill rift om i bransjen.

Moderniseringsminister Morten A. Meyer utlyser nå Min Side-oppdraget på Doffin, som det kan bli vill rift om i bransjen.

Folkeportalen eller Min Side har et beskjedent budsjett på åtte millioner kroner og er lovet ferdig til bruk for norske brukere allerede innen 1. juli.

Den nye borgerportalen skal tilpasse og gjøre tilgjengelig alle offentlige tjenester digitalt for hver innbygger.

Nå står det prestisjefylte oppdraget utlyst på Doffin, der utlysningsteksten forteller en god del om strategiske teknologivalg som allerede er foretatt.

Min Side kan bli et internasjonalt utstillingsvindu for innføring av tjenesteorientert arkitektur i stor skala, der norske bedrifter kan få sjansen til å vise frem kompetanse og teknologi innen både web services og sikkerhet.

For norske IT-leverandører er dette en spennende mulighet, men kompetansekravene er både høye og spesialiserte.

- Det er svært få leverandører som har høy kompetanse på nye teknologiområder som Web services og PKI. Derfor tror jeg ikke at det er mange leverandører som kan lykkes å stille en full pakke, sier administrerende direktør John Øyvind Eriksen i Kantega som håper å få en bit av kaka.

Min Side skal basere seg på løst koblede web tjenester som integrasjonsmekanisme.

- Dette er et tydelig signal om at det offentlige Norge står foran et teknologisk paradigmeskifte med overgangen til en tjenesteorientert arkitektur basert på web tjenester, sier han til digi.no.

Kantega har kommer borgerportalen i forkjøpet med miniborgerportal til Trondheim kommune som skal lanseres med digital signatur allerede i februar.

Trondheim blir dermed den første borgerportalen som er basert på åpne web tjenester standarder i henhold til WS-I Basic Profile. Kommunen bruker web tjenestene til å integrere kommunale fagsystemer.

- Jeg forventer at departementet vil stille store krav til bruk av internasjonale standarder for å sikre full operabilitet, sier Eriksen til digi.no.

Han mener sikkerheten på web tjenester blir en kritisk suksessfaktor. Det er lagt opp til utveksling av personopplysninger både med offentlige etater, og på sikt også med private virksomheter.

Til toppen