Borland kjøper verktøy for å sikre kvalitet

Borland kjøper Gauntlet Systems, kjent for teknologi innen kvalitetssikring.

Borland melder at de kjøper Gauntlet Systems, et utviklingsselskap spesialisert innen verktøy for kvalitetssikring.

Gauntlets teknologi vil integreres i neste generasjon av Borlands plattform Application Lifecycle Management (ALM).

Gauntlet-verktøyene er beregnet på store og langvarige utviklingsprosjekter, og tar sikte på å avsløre kodefeil, brudd på sikkerhetsstandarder, manglende kompatibilitet med rammeverk og andre problemer så tidlig i et prosjekt som mulig.

Til toppen