Borland: Lag felles kildekode til Windows og Linux

I forlengelsen av det nye objektorienterte utviklingsverktøyet Kylix for Linux, skal Borland oppgradere Delphi slik at kildekode fra de to pakkene kan brukes om hverandre.

Verktøyspesialist Martin Pamdeth i Borland Corporation er på Europa-turné for å presentere Kylix, utviklingsmiljøet for Object Pascal til Linux som Borland skal slippe på markedet i begynnelsen av mars. Interessen for produktet gjenspeiles i at 130 utviklere har meldt seg på seminaret som Pamdeth arrangerer i Oslo fredag ettermiddag. Oppslutningen har vært tilsvarende stor i Belgia, Nederland og København.

- Kylix fyller et stort hull i verktøykassen til Linux-utviklere, mener Pamdeth.

- Det tilbyr et svært produktivt miljø, med tilgang til hundrevis av ferdige komponenter, og som er tilrettelagt for utvikling av store og skalerbare applikasjoner.

Pamdeth trekker et skarpt skille mellom Kylix og lavnivå verktøy som GCC/Emacs, CodeFusion og Code Warrior, som han ser på som velegnet til sitt bruk, men uegnet til storskala produksjon av applikasjoner. Sammenliknet med fjerde generasjonsverktøy som Omnis og Magic, er Kylix ikke bundet til runtime-lisenser, og mer åpen mot andre databaser. Og representanten for selskapet bak JBuilder mener at det er klare ytelsesgevinster å hente ved å holde seg borte fra Java så lenge man ikke trenger kode som skal kjøres på mange forskjellige plattformer.

- Kylix tilbyr det samme grafiske og komponentbaserte utviklingsmiljøet for Linux som Delphi gjør for Windows. Det kreves ingen runtime-lisenser, det er gjenbruk av komponenter, og det er lett å lære. Kan du Visual Basic eller Delphi, kommer raskt i gang med produktivt arbeid med Kylix.

Kylix tilbyr spesielle verktøy for utvikling mot Apache Web Server, samt mot databasene Oracle, IBM DB2, MySQL og Borlands egen InterBase. Applikasjoner kan distribueres under vanlig kommersiell lisens, eller under åpen kildekodelisensen GPL. I tillegg til de kommersielle pakkene for server og klient som kommer i begynnelsen av mars - de vil distribueres i Norge gjennom Eurosoft og Ravenholm Computing - er det varslet en gratis utgave i løpet av sommeren. Gratisutgaven kan ikke brukes til kommersielle applikasjoner eller til bedriftsinterne prosjekter.

- Komponent-biblioteket til Kylix, CLX [uttales "kliks"], er en kryssplattformutgave av komponentbiblioteket til Delphi. Når Delphi kommer i versjon 6, noe vi tar sikte på innen utgangen av juni, vil applikasjoner utviklet under Kylix kunne rekompileres direkte til Windows, Tilsvarende vil kildekode fra Delphi kunne rekompileres til Linux, så lenge man holder seg til CLX og ikke VCL-komponenter. Dermed får utviklere verktøy for å porte applikasjoner mellom de to plattformene.

For applikasjoner utviklet med Delphi 5, er oppgaven noe vanskeligere, men slett ikke uoverkommelig. Pamdeth forklarer at direkte kall til Windows API er langt verre å gjengi overfor Linux enn kode som holder seg til Borlands komponenter. Det skal likevel ikke være snakk om mer enn ukers arbeid for å porte de største Delphi 5-applikasjonene til CLX og Linux.

En viktig nyhet i Kylix som også dukker opp i versjon 6 av Delphi, er dbExpress for utvikling mot databasetjenere.

Kylix er sertifisert for Linux-distribusjonene Red Hat, SuSE og Mandrake. Det arbeides med en sertifisering for Caldera.

- Det er over 1,5 million Delphi-utviklere. Tar vi med Visual Basic-utviklere, har vi en målgruppe på over fire millioner. Vi håper at en anselig del av disse vil la seg friste av Kylix for å overføre sine applikasjoner til Linux, og deretter for å få et utviklingsmiljø som kan gi felles kildekode for både Linux og Windows, avslutter Pamdeth.

Til toppen